Eriks och Tarus Bröllop, Suomenlinna/Sveaborg
Helsingfors, 28 Maj 2005


Fredag
001 (330x512, 54,7 kilobytes) 002 (768x512, 84,8 kilobytes) 003 (768x512, 117,3 kilobytes) 004 (341x512, 51,4 kilobytes)
005 (768x512, 97,4 kilobytes) 006 (341x512, 49,3 kilobytes) 007 (341x512, 49,7 kilobytes) 008 (768x512, 106,1 kilobytes)
009 (768x512, 108,3 kilobytes) 010 (768x512, 73,7 kilobytes)


Lördag
011 (768x512, 116,6 kilobytes) 012 (341x512, 46,9 kilobytes) 013 (341x512, 67,9 kilobytes) 014 (768x512, 137,5 kilobytes)
015 (768x512, 128,8 kilobytes) 016 (341x512, 42,4 kilobytes) 017 (341x512, 46,7 kilobytes) 018 (341x512, 31,2 kilobytes)
019 (768x512, 88,8 kilobytes) 020 (768x512, 119,5 kilobytes) 021 (341x512, 49,7 kilobytes) 022 (341x512, 47,2 kilobytes)
023 (768x512, 97,9 kilobytes) 024 (768x512, 126,7 kilobytes) 025 (768x512, 86,2 kilobytes) 026 (768x512, 85,0 kilobytes)


Bröllopet
027 (768x512, 141,2 kilobytes) 028 (768x512, 84,2 kilobytes) 029 (341x512, 41,5 kilobytes) 030 (768x512, 129,3 kilobytes)
031 (768x512, 125,0 kilobytes) 032 (768x512, 50,7 kilobytes) 033 (768x512, 96,5 kilobytes) 034 (341x512, 46,6 kilobytes)
035 (768x512, 64,2 kilobytes) 036 (332x512, 77,8 kilobytes) 037 (341x512, 23,6 kilobytes) 038 (341x512, 34,9 kilobytes)
039 (341x512, 38,3 kilobytes) 040 (341x512, 38,6 kilobytes) 041 (341x512, 32,6 kilobytes) 042 (768x512, 51,2 kilobytes)
043 (341x512, 48,6 kilobytes) 044 (341x512, 35,3 kilobytes) 045 (341x512, 56,0 kilobytes) 046 (341x512, 68,2 kilobytes)
047 (341x512, 74,1 kilobytes) 048 (768x512, 172,0 kilobytes) 049 (341x512, 45,3 kilobytes) 050 (341x512, 33,1 kilobytes)
051 (341x512, 55,6 kilobytes) 052 (768x512, 129,1 kilobytes) 053 (768x512, 142,5 kilobytes) 054 (341x512, 53,1 kilobytes)
055 (341x512, 78,5 kilobytes) 056 (768x512, 109,1 kilobytes) 057 (341x512, 37,4 kilobytes) 058 (341x512, 41,4 kilobytes)
059 (768x512, 76,3 kilobytes) 060 (341x512, 33,9 kilobytes) 061 (341x512, 57,7 kilobytes) 062 (341x512, 38,8 kilobytes)
063 (768x512, 85,9 kilobytes) 064 (341x512, 47,7 kilobytes) 065 (341x512, 51,1 kilobytes) 066 (341x512, 47,8 kilobytes)
067 (768x512, 85,5 kilobytes) 068 (768x512, 88,1 kilobytes) 069 (768x512, 66,0 kilobytes) 070 (341x512, 31,4 kilobytes)
071 (341x512, 54,8 kilobytes) 072 (341x512, 59,6 kilobytes) 073 (341x512, 53,1 kilobytes) 074 (341x512, 52,7 kilobytes)
075 (768x463, 73,0 kilobytes) 076 (768x512, 62,0 kilobytes) 077 (768x512, 80,3 kilobytes) 078 (341x512, 49,8 kilobytes)


Söndag
079 (341x512, 40,8 kilobytes)


Greta och Johans bilder från bröllopet
0080 (683x512, 69,5 kilobytes) 0081 (384x512, 44,0 kilobytes) 0082 (683x512, 73,7 kilobytes) 0083 (683x512, 114,2 kilobytes)

Copyright © 2005, Karl-Petter Åkesson


Tillbaka