Bilder från julen 2004.


Julaftonsmorgon, paketöppning med Lova hos Lotta och Johan.
001 (768x512, 83,4 kilobytes) 002 (768x512, 62,3 kilobytes) 003 (768x512, 79,6 kilobytes) 004 (768x512, 83,3 kilobytes)
005 (768x512, 79,4 kilobytes)


Traditionsenliga tändandet av ljus på gravarna i Fritsla
006 (768x512, 66,9 kilobytes) 007 (768x512, 166,9 kilobytes) 008 (768x512, 152,1 kilobytes) 009 (768x512, 154,4 kilobytes)
010 (768x512, 161,7 kilobytes) 011 (768x512, 172,0 kilobytes) 012 (768x512, 162,4 kilobytes) 013 (768x512, 153,5 kilobytes)
014 (768x512, 138,4 kilobytes)


Julfirande på Elsbo
015 (341x512, 40,2 kilobytes) 016 (768x512, 82,0 kilobytes) 017 (341x512, 45,6 kilobytes) 018 (768x512, 104,9 kilobytes)
019 (768x512, 93,9 kilobytes) 020 (768x512, 96,4 kilobytes) 021 (768x512, 82,7 kilobytes) 022 (768x512, 79,4 kilobytes)
023 (768x512, 81,0 kilobytes) 024 (341x512, 49,5 kilobytes) 025 (768x512, 61,6 kilobytes) 026 (341x512, 28,1 kilobytes)
027 (341x512, 34,5 kilobytes) 028 (341x512, 34,8 kilobytes) 029 (768x512, 89,9 kilobytes) 030 (768x512, 99,1 kilobytes)
031 (768x512, 87,3 kilobytes) 032 (341x512, 44,8 kilobytes) 033 (768x512, 103,4 kilobytes) 034 (768x512, 82,4 kilobytes)
035 (768x512, 88,0 kilobytes) 036 (768x512, 107,6 kilobytes) 037 (768x512, 90,7 kilobytes) 038 (341x512, 46,0 kilobytes)
039 (341x512, 48,6 kilobytes) 040 (768x512, 85,1 kilobytes) 041 (768x512, 95,9 kilobytes)


Nattbilder
042 (768x512, 42,5 kilobytes) 043 (768x512, 23,8 kilobytes) 044 (768x512, 43,3 kilobytes) 045 (768x512, 54,3 kilobytes)
046 (768x512, 58,1 kilobytes) 047 (768x512, 59,3 kilobytes) 048 (768x512, 69,1 kilobytes)


Middag i Brämhult på Annandagen
049 (768x512, 94,1 kilobytes) 050 (768x512, 103,2 kilobytes) 051 (768x512, 87,0 kilobytes) 052 (768x512, 93,7 kilobytes)
053 (341x512, 40,1 kilobytes) 054 (768x512, 79,4 kilobytes)


Lova i stallet
055 (341x512, 36,0 kilobytes)

Copyright © 2004, Karl-Petter Åkesson


Tillbaka