Bilder från tiden omkring Jul och Nyår 2005


Julfest på jobbet
001 (341x512, 35,8 kilobytes) 002 (341x512, 35,4 kilobytes) 003 (341x512, 37,7 kilobytes) 004 (341x512, 31,4 kilobytes)
005 (341x512, 36,3 kilobytes) 006 (768x512, 57,6 kilobytes) 007 (768x512, 63,9 kilobytes) 008 (768x512, 45,0 kilobytes)
009 (768x512, 40,2 kilobytes) 010 (341x512, 35,1 kilobytes) 011 (341x512, 39,6 kilobytes) 012 (341x512, 36,3 kilobytes)
013 (768x512, 91,7 kilobytes) 014 (341x512, 47,0 kilobytes) 015 (341x512, 44,4 kilobytes) 016 (341x512, 38,6 kilobytes)
017 (768x512, 65,4 kilobytes) 018 (768x512, 57,0 kilobytes) 019 (768x512, 62,5 kilobytes) 020 (768x512, 72,2 kilobytes)
021 (768x512, 64,1 kilobytes) 022 (341x512, 41,2 kilobytes) 023 (768x512, 76,2 kilobytes) 024 (768x512, 91,1 kilobytes)
025 (341x512, 39,7 kilobytes) 026 (341x512, 39,0 kilobytes)


Bilder från stan
027 (341x512, 44,8 kilobytes) 028 (341x512, 50,2 kilobytes) 029 (341x512, 50,2 kilobytes) 030 (341x512, 34,6 kilobytes)


Jul i Kinnahult
031 (768x512, 68,4 kilobytes) 032 (768x512, 61,7 kilobytes) 033 (341x512, 38,7 kilobytes) 034 (341x512, 38,2 kilobytes)
035 (768x512, 58,0 kilobytes) 036 (768x512, 68,0 kilobytes) 037 (341x512, 33,6 kilobytes) 038 (341x512, 33,4 kilobytes)
039 (768x512, 143,1 kilobytes) 040 (768x512, 147,8 kilobytes) 041 (768x512, 77,1 kilobytes) 042 (341x512, 42,3 kilobytes)
043 (341x512, 36,4 kilobytes) 044 (768x512, 96,4 kilobytes) 045 (341x512, 43,0 kilobytes) 046 (341x512, 41,8 kilobytes)
047 (341x512, 37,8 kilobytes) 048 (341x512, 43,3 kilobytes) 049 (768x512, 107,5 kilobytes) 050 (341x512, 50,9 kilobytes)
051 (341x512, 41,9 kilobytes) 052 (768x512, 99,5 kilobytes) 053 (341x512, 42,4 kilobytes) 054 (341x512, 47,1 kilobytes)
055 (768x512, 176,5 kilobytes) 056 (768x512, 185,5 kilobytes) 057 (768x512, 146,1 kilobytes) 058 (341x512, 34,5 kilobytes)
059 (768x512, 85,5 kilobytes) 060 (341x512, 34,8 kilobytes) 061 (768x512, 90,5 kilobytes) 062 (341x512, 35,2 kilobytes)
063 (341x512, 45,3 kilobytes) 064 (341x512, 30,5 kilobytes) 065 (341x512, 37,3 kilobytes) 066 (768x512, 108,9 kilobytes)


Nyår i Timmervik
067 (341x512, 47,9 kilobytes) 068 (768x512, 79,8 kilobytes) 069 (341x512, 40,0 kilobytes) 070 (341x512, 50,6 kilobytes)
071 (768x512, 82,0 kilobytes) 072 (341x512, 39,9 kilobytes) 073 (341x512, 40,5 kilobytes) 074 (341x512, 38,7 kilobytes)
075 (768x512, 87,5 kilobytes) 076 (768x512, 70,3 kilobytes) 077 (768x512, 81,7 kilobytes) 078 (768x512, 76,5 kilobytes)
079 (768x512, 51,1 kilobytes) 080 (341x512, 42,6 kilobytes) 081 (341x512, 38,7 kilobytes) 082 (341x512, 19,0 kilobytes)
083 (768x512, 48,5 kilobytes) 084 (341x512, 24,2 kilobytes) 085 (341x512, 33,0 kilobytes) 086 (341x512, 21,7 kilobytes)
087 (341x512, 25,2 kilobytes) 088 (341x512, 49,3 kilobytes) 089 (341x512, 53,0 kilobytes) 090 (341x512, 50,8 kilobytes)
091 (341x512, 39,4 kilobytes)

Copyright © 2005, Karl-Petter Åkesson


Tillbaka