Ulf och Annikas Bröllop
29:e Juli 2006

Foto av Karl-Petter Åkesson och Ludvig Bontell


Gästerna
001 (340x512, 51,0 kilobytes) 002 (340x512, 50,0 kilobytes) 003 (340x512, 47,7 kilobytes) 004 (340x512, 45,5 kilobytes)
005 (340x512, 48,9 kilobytes) 006 (340x512, 48,7 kilobytes) 007 (340x512, 48,0 kilobytes) 008 (340x512, 47,1 kilobytes)
009 (340x512, 53,6 kilobytes) 010 (340x512, 47,3 kilobytes) 011 (340x512, 54,5 kilobytes) 012 (340x512, 48,1 kilobytes)
013 (340x512, 50,8 kilobytes) 014 (340x512, 52,5 kilobytes) 015 (340x512, 48,0 kilobytes) 016 (340x512, 50,8 kilobytes)
017 (340x512, 47,0 kilobytes) 018 (340x512, 47,5 kilobytes) 019 (340x512, 48,6 kilobytes) 020 (340x512, 45,9 kilobytes)
021 (340x512, 47,9 kilobytes) 022 (340x512, 47,6 kilobytes) 023 (340x512, 49,5 kilobytes) 024 (341x512, 52,7 kilobytes)
025 (341x512, 52,9 kilobytes) 026 (341x512, 54,9 kilobytes) 027 (341x512, 53,0 kilobytes) 028 (341x512, 55,0 kilobytes)
029 (341x512, 52,1 kilobytes) 030 (341x512, 52,5 kilobytes) 031 (341x512, 54,1 kilobytes) 032 (341x512, 54,9 kilobytes)
033 (341x512, 62,0 kilobytes) 034 (341x512, 58,6 kilobytes) 035 (341x512, 50,9 kilobytes) 036 (341x512, 56,1 kilobytes)
037 (341x512, 52,9 kilobytes) 038 (341x512, 51,6 kilobytes) 039 (341x512, 58,4 kilobytes) 040 (341x512, 46,9 kilobytes)


Förberedelser
041 (768x512, 80,7 kilobytes) 042 (341x512, 28,5 kilobytes) 043 (341x512, 37,9 kilobytes) 044 (341x512, 58,1 kilobytes)
045 (341x512, 34,0 kilobytes) 046 (768x512, 89,4 kilobytes) 047 (341x512, 34,0 kilobytes) 048 (768x512, 80,1 kilobytes)
049 (768x512, 80,2 kilobytes) 050 (341x512, 31,5 kilobytes) 051 (341x512, 48,8 kilobytes) 052 (341x512, 43,4 kilobytes)
053 (768x512, 95,3 kilobytes) 054 (341x512, 45,0 kilobytes) 055 (341x512, 49,6 kilobytes) 056 (341x512, 40,5 kilobytes)
057 (341x512, 36,8 kilobytes) 058 (341x512, 36,0 kilobytes) 059 (341x512, 42,4 kilobytes) 060 (340x512, 41,2 kilobytes)
061 (341x512, 46,4 kilobytes) 062 (341x512, 41,3 kilobytes) 063 (768x512, 62,9 kilobytes) 064 (341x512, 29,4 kilobytes)
065 (341x512, 37,3 kilobytes) 066 (341x512, 74,0 kilobytes) 067 (341x512, 30,3 kilobytes) 068 (341x512, 34,9 kilobytes)
069 (341x512, 26,2 kilobytes) 070 (341x512, 31,9 kilobytes) 071 (341x512, 28,2 kilobytes)


Bruden och Brudgummen
072 (340x512, 46,3 kilobytes) 073 (341x512, 33,8 kilobytes) 074 (341x512, 34,5 kilobytes) 075 (341x512, 50,4 kilobytes)
076 (770x512, 65,2 kilobytes) 077 (341x512, 46,6 kilobytes) 078 (770x512, 85,8 kilobytes) 079 (770x512, 71,0 kilobytes)
080 (341x512, 34,9 kilobytes) 081 (768x512, 74,8 kilobytes) 082 (768x512, 59,6 kilobytes) 083 (770x512, 115,3 kilobytes)
084 (341x512, 39,3 kilobytes) 085 (341x512, 37,9 kilobytes) 086 (341x512, 28,6 kilobytes) 087 (340x512, 49,0 kilobytes)
088 (770x512, 82,2 kilobytes) 089 (341x512, 39,5 kilobytes) 090 (341x512, 26,5 kilobytes) 091 (768x512, 60,1 kilobytes)
092 (340x512, 56,7 kilobytes) 093 (341x512, 38,7 kilobytes) 094 (341x512, 39,4 kilobytes) 095 (341x512, 35,9 kilobytes)
096 (768x512, 86,5 kilobytes) 097 (341x512, 36,0 kilobytes) 098 (770x512, 81,3 kilobytes) 099 (770x512, 99,5 kilobytes)
100 (770x512, 152,3 kilobytes) 101 (340x512, 59,9 kilobytes) 102 (340x512, 29,5 kilobytes) 103 (341x512, 31,3 kilobytes)
104 (770x512, 50,0 kilobytes) 105 (341x512, 37,1 kilobytes) 106 (340x512, 43,4 kilobytes) 107 (768x512, 57,6 kilobytes)
108 (341x512, 34,0 kilobytes) 109 (770x512, 52,6 kilobytes) 110 (770x512, 37,3 kilobytes) 111 (770x512, 61,2 kilobytes)
112 (341x512, 39,4 kilobytes) 113 (341x512, 35,4 kilobytes) 114 (340x512, 34,9 kilobytes) 115 (341x512, 22,3 kilobytes)
116 (768x512, 71,0 kilobytes) 117 (341x512, 33,5 kilobytes) 118 (770x512, 54,5 kilobytes) 119 (768x512, 93,8 kilobytes)
120 (770x512, 86,4 kilobytes) 121 (340x512, 38,8 kilobytes) 122 (768x512, 84,1 kilobytes) 123 (770x512, 46,8 kilobytes)
124 (341x512, 39,8 kilobytes) 125 (341x512, 46,6 kilobytes) 126 (341x512, 47,8 kilobytes) 127 (770x512, 100,7 kilobytes)
128 (341x512, 36,4 kilobytes) 129 (770x512, 103,6 kilobytes) 130 (341x512, 34,8 kilobytes) 131 (340x512, 36,2 kilobytes)
132 (341x512, 37,2 kilobytes) 133 (768x512, 98,8 kilobytes) 134 (768x512, 95,0 kilobytes) 135 (770x512, 79,4 kilobytes)
136 (341x512, 61,9 kilobytes) 137 (341x512, 38,7 kilobytes) 138 (341x512, 51,4 kilobytes) 139 (341x512, 46,2 kilobytes)
140 (770x512, 112,4 kilobytes) 141 (770x512, 90,6 kilobytes) 142 (341x512, 39,3 kilobytes) 143 (341x512, 55,9 kilobytes)
144 (770x512, 112,0 kilobytes) 145 (341x512, 54,2 kilobytes) 146 (340x512, 68,1 kilobytes) 147 (341x512, 40,0 kilobytes)
148 (341x512, 32,1 kilobytes) 149 (341x512, 53,5 kilobytes) 150 (341x512, 57,8 kilobytes) 151 (341x512, 39,0 kilobytes)
152 (341x512, 41,7 kilobytes) 153 (341x512, 37,0 kilobytes) 154 (341x512, 72,8 kilobytes) 155 (341x512, 75,7 kilobytes)
156 (341x512, 52,2 kilobytes) 157 (341x512, 71,8 kilobytes) 158 (341x512, 68,8 kilobytes) 159 (341x512, 72,5 kilobytes)
160 (768x512, 144,9 kilobytes) 161 (341x512, 67,2 kilobytes)


162 (770x512, 121,6 kilobytes) 163 (768x512, 132,5 kilobytes) 164 (341x512, 52,0 kilobytes) 165 (341x512, 43,0 kilobytes)
166 (341x512, 39,5 kilobytes) 167 (341x512, 39,2 kilobytes) 168 (770x512, 161,2 kilobytes) 169 (770x512, 125,9 kilobytes)
170 (341x512, 39,8 kilobytes) 171 (341x512, 48,9 kilobytes) 172 (341x512, 42,8 kilobytes) 173 (341x512, 51,5 kilobytes)
174 (770x512, 133,2 kilobytes) 175 (341x512, 33,0 kilobytes) 176 (341x512, 40,7 kilobytes) 177 (770x512, 117,2 kilobytes)
178 (341x512, 17,2 kilobytes) 179 (340x512, 41,9 kilobytes) 180 (341x512, 30,5 kilobytes) 181 (341x512, 41,4 kilobytes)
182 (341x512, 41,2 kilobytes) 183 (341x512, 44,8 kilobytes) 184 (341x512, 39,0 kilobytes) 185 (341x512, 32,9 kilobytes)
186 (770x512, 137,8 kilobytes) 187 (341x512, 30,0 kilobytes) 188 (341x512, 36,5 kilobytes) 189 (768x512, 93,9 kilobytes)
190 (341x512, 42,0 kilobytes) 191 (768x512, 104,0 kilobytes) 192 (341x512, 45,1 kilobytes) 193 (341x512, 46,4 kilobytes)
194 (341x512, 35,8 kilobytes) 195 (341x512, 66,5 kilobytes) 196 (341x512, 47,1 kilobytes) 197 (341x512, 40,8 kilobytes)
198 (341x512, 45,5 kilobytes) 199 (341x512, 40,5 kilobytes) 200 (341x512, 40,1 kilobytes) 201 (341x512, 34,1 kilobytes)
202 (341x512, 34,6 kilobytes) 203 (341x512, 35,4 kilobytes) 204 (341x512, 47,9 kilobytes)


Festen
205 (768x512, 169,8 kilobytes) 206 (341x512, 61,7 kilobytes) 207 (770x512, 148,7 kilobytes) 208 (341x512, 55,4 kilobytes)
209 (341x512, 40,3 kilobytes) 210 (341x512, 42,1 kilobytes) 211 (341x512, 34,6 kilobytes) 212 (768x512, 107,0 kilobytes)
213 (768x512, 113,8 kilobytes) 214 (341x512, 37,5 kilobytes) 215 (341x512, 36,9 kilobytes) 216 (770x512, 119,5 kilobytes)
217 (341x512, 31,7 kilobytes) 218 (341x512, 40,2 kilobytes) 219 (341x512, 42,3 kilobytes) 220 (341x512, 46,8 kilobytes)
221 (341x512, 26,0 kilobytes) 222 (341x512, 35,0 kilobytes) 223 (341x512, 33,1 kilobytes) 224 (341x512, 24,8 kilobytes)
225 (341x512, 39,1 kilobytes) 226 (770x512, 107,3 kilobytes) 227 (340x512, 47,6 kilobytes) 228 (770x512, 123,3 kilobytes)
229 (770x512, 97,9 kilobytes) 230 (770x512, 100,2 kilobytes) 231 (770x512, 67,5 kilobytes) 232 (768x512, 103,7 kilobytes)
233 (341x512, 38,5 kilobytes) 234 (341x512, 41,3 kilobytes) 235 (341x512, 31,6 kilobytes) 236 (768x512, 92,2 kilobytes)
237 (768x512, 81,7 kilobytes) 238 (768x512, 75,7 kilobytes) 239 (341x512, 44,4 kilobytes) 240 (341x512, 40,6 kilobytes)
241 (341x512, 47,7 kilobytes) 242 (341x512, 50,5 kilobytes) 243 (341x512, 54,2 kilobytes) 244 (341x512, 46,3 kilobytes)
245 (341x512, 40,8 kilobytes) 246 (341x512, 45,7 kilobytes) 247 (341x512, 44,7 kilobytes) 248 (341x512, 40,6 kilobytes)
249 (341x512, 45,4 kilobytes) 250 (341x512, 46,1 kilobytes) 251 (341x512, 46,0 kilobytes) 252 (341x512, 45,3 kilobytes)
253 (341x512, 37,9 kilobytes) 254 (768x512, 60,5 kilobytes) 255 (341x512, 37,5 kilobytes) 256 (341x512, 34,6 kilobytes)
257 (341x512, 35,3 kilobytes) 258 (768x512, 88,7 kilobytes) 259 (768x512, 102,8 kilobytes) 260 (341x512, 31,5 kilobytes)
261 (341x512, 45,0 kilobytes) 262 (341x512, 42,9 kilobytes) 263 (341x512, 52,5 kilobytes) 264 (341x512, 45,1 kilobytes)
265 (341x512, 50,3 kilobytes) 266 (341x512, 42,3 kilobytes) 267 (341x512, 34,5 kilobytes) 268 (341x512, 37,4 kilobytes)
269 (341x512, 35,2 kilobytes) 270 (341x512, 42,6 kilobytes) 271 (768x512, 89,0 kilobytes) 272 (341x512, 55,7 kilobytes)
273 (341x512, 38,8 kilobytes) 274 (341x512, 22,9 kilobytes) 275 (341x512, 42,1 kilobytes) 276 (341x512, 42,6 kilobytes)
277 (341x512, 39,8 kilobytes) 278 (341x512, 37,5 kilobytes) 279 (770x512, 70,3 kilobytes) 280 (341x512, 36,9 kilobytes)
281 (770x512, 94,4 kilobytes) 282 (770x512, 74,3 kilobytes) 283 (341x512, 39,3 kilobytes) 284 (341x512, 32,7 kilobytes)
285 (341x512, 31,5 kilobytes) 286 (341x512, 30,7 kilobytes) 287 (341x512, 31,6 kilobytes) 288 (770x512, 78,6 kilobytes)
289 (770x512, 40,3 kilobytes) 290 (341x512, 32,1 kilobytes) 291 (770x512, 49,3 kilobytes) 292 (341x512, 40,1 kilobytes)
293 (770x512, 25,5 kilobytes) 294 (341x512, 32,2 kilobytes) 295 (770x512, 36,8 kilobytes) 296 (770x512, 63,7 kilobytes)
297 (770x512, 72,7 kilobytes) 298 (770x512, 71,3 kilobytes) 299 (770x512, 94,0 kilobytes) 300 (770x512, 70,7 kilobytes)
301 (770x512, 55,5 kilobytes) 302 (770x512, 64,3 kilobytes) 303 (770x512, 65,5 kilobytes) 304 (770x512, 88,7 kilobytes)
305 (341x512, 49,0 kilobytes) 306 (341x512, 52,4 kilobytes) 307 (341x512, 46,7 kilobytes) 308 (770x512, 115,1 kilobytes)
309 (341x512, 47,7 kilobytes) 310 (341x512, 43,5 kilobytes) 311 (341x512, 45,0 kilobytes) 312 (341x512, 45,1 kilobytes)
313 (341x512, 43,2 kilobytes) 314 (341x512, 41,7 kilobytes) 315 (341x512, 42,8 kilobytes) 316 (770x512, 96,7 kilobytes)
317 (341x512, 48,3 kilobytes) 318 (341x512, 44,9 kilobytes) 319 (341x512, 37,6 kilobytes) 320 (341x512, 38,5 kilobytes)
321 (341x512, 39,0 kilobytes) 322 (341x512, 39,0 kilobytes) 323 (341x512, 45,9 kilobytes) 324 (341x512, 40,7 kilobytes)
325 (341x512, 42,3 kilobytes) 326 (341x512, 33,3 kilobytes) 327 (770x512, 72,2 kilobytes) 328 (341x512, 47,1 kilobytes)
329 (341x512, 34,2 kilobytes) 330 (384x512, 37,0 kilobytes) 331 (683x512, 68,1 kilobytes) 332 (683x512, 78,4 kilobytes)
333 (683x512, 69,2 kilobytes) 334 (683x512, 68,0 kilobytes) 335 (683x512, 73,1 kilobytes) 336 (683x512, 88,8 kilobytes)
337 (683x512, 91,4 kilobytes) 338 (683x512, 95,0 kilobytes) 339 (683x512, 79,8 kilobytes) 340 (768x512, 125,7 kilobytes)
341 (341x512, 35,9 kilobytes) 342 (341x512, 42,3 kilobytes) 343 (768x512, 60,8 kilobytes) 344 (768x512, 65,1 kilobytes)
345 (768x512, 58,9 kilobytes) 346 (341x512, 33,3 kilobytes) 347 (341x512, 35,4 kilobytes)

Copyright © 2006, Karl-Petter Åkesson och Ludvig Bontell


Tillbaka