Bilder från hösten 2004


Lite kalas hos Ulf och Annika i Timmervik
001 (384x512, 54,8 kilobytes) 002 (683x512, 103,6 kilobytes)


Nottingham och UbiComp konferensen
003 (683x512, 87,1 kilobytes) 004 (683x512, 54,7 kilobytes) 005 (683x512, 88,2 kilobytes) 006 (683x512, 79,7 kilobytes)
007 (683x512, 40,7 kilobytes) 008 (683x512, 71,3 kilobytes) 009 (384x512, 40,4 kilobytes) 010 (683x512, 52,2 kilobytes)
011 (683x512, 35,4 kilobytes) 012 (384x512, 51,2 kilobytes) 013 (683x512, 77,8 kilobytes) 014 (683x512, 72,4 kilobytes)
015 (683x512, 65,7 kilobytes) 016 (683x512, 75,0 kilobytes) 017 (384x512, 43,6 kilobytes) 018 (384x512, 38,9 kilobytes)
019 (683x512, 67,2 kilobytes) 020 (683x512, 89,2 kilobytes) 021 (384x512, 44,6 kilobytes)


Lite ploj på jobbet
022 (384x512, 43,3 kilobytes) 023 (384x512, 41,7 kilobytes)


Projektmöte i Bonn
024 (384x512, 42,5 kilobytes) 025 (683x512, 135,2 kilobytes) 026 (683x512, 79,4 kilobytes) 027 (683x512, 74,0 kilobytes)
028 (683x512, 86,3 kilobytes) 029 (683x512, 85,9 kilobytes) 030 (683x512, 76,7 kilobytes) 031 (683x512, 52,6 kilobytes)
032 (384x512, 27,3 kilobytes) 033 (384x512, 40,0 kilobytes) 034 (683x512, 70,4 kilobytes) 035 (683x512, 68,2 kilobytes)
036 (683x512, 45,1 kilobytes) 037 (384x512, 44,6 kilobytes) 038 (683x512, 73,9 kilobytes) 039 (384x512, 63,8 kilobytes)
040 (384x512, 42,3 kilobytes) 041 (384x512, 35,5 kilobytes)


Ute med Jonas och hans kompisar
042 (384x512, 51,7 kilobytes) 043 (384x512, 26,5 kilobytes) 044 (384x512, 32,4 kilobytes) 045 (384x512, 28,1 kilobytes)
046 (384x512, 48,9 kilobytes) 047 (384x512, 34,1 kilobytes) 048 (683x512, 83,2 kilobytes) 049 (683x512, 87,1 kilobytes)


Kör ner gamla mercedesen till Göteborg
050 (683x512, 129,9 kilobytes) 051 (683x512, 164,0 kilobytes)


Hjälper Staffan och Ulrika med Lilla Huset
052 (384x512, 49,7 kilobytes) 053 (384x512, 49,2 kilobytes) 054 (384x512, 42,5 kilobytes) 055 (683x512, 86,2 kilobytes)
056 (384x512, 43,2 kilobytes) 057 (384x512, 29,1 kilobytes) 058 (384x512, 48,9 kilobytes) 059 (683x512, 86,7 kilobytes)
060 (384x512, 46,7 kilobytes) 061 (384x512, 43,4 kilobytes) 062 (384x512, 41,8 kilobytes) 063 (384x512, 44,1 kilobytes)
064 (683x512, 61,7 kilobytes) 065 (384x512, 48,5 kilobytes) 066 (384x512, 43,7 kilobytes)


LAN spel på jobbet
067 (683x512, 55,1 kilobytes) 068 (683x512, 56,5 kilobytes) 069 (683x512, 46,3 kilobytes) 070 (384x512, 38,5 kilobytes)
071 (683x512, 92,7 kilobytes)


Renovering av det gamla skåpet
072 (384x512, 63,1 kilobytes) 073 (384x512, 61,2 kilobytes)


Liter bilder från Kinna
074 (384x512, 59,4 kilobytes) 075 (683x512, 79,7 kilobytes) 076 (384x512, 65,7 kilobytes) 077 (683x512, 67,7 kilobytes)
078 (384x512, 88,4 kilobytes) 079 (384x512, 59,6 kilobytes) 080 (683x512, 131,6 kilobytes) 081 (683x512, 71,4 kilobytes)


Julfest på PLAY
082 (768x512, 74,7 kilobytes) 083 (768x512, 76,5 kilobytes) 084 (768x512, 82,7 kilobytes) 085 (768x512, 70,3 kilobytes)
086 (768x512, 63,6 kilobytes) 087 (768x512, 91,7 kilobytes) 088 (768x512, 53,9 kilobytes) 089 (768x512, 58,7 kilobytes)
090 (341x512, 32,3 kilobytes)


Lite tester med nya kameran
091 (341x512, 46,8 kilobytes) 092 (768x512, 131,8 kilobytes) 093 (768x512, 112,6 kilobytes) 094 (341x512, 55,7 kilobytes)
095 (341x512, 56,5 kilobytes) 096 (341x512, 42,1 kilobytes) 097 (341x512, 48,9 kilobytes) 098 (768x512, 97,3 kilobytes)
099 (768x512, 44,8 kilobytes) 100 (768x512, 63,0 kilobytes) 101 (768x512, 56,1 kilobytes)


MDI-studenternas utställning i UbiComp kursen
102 (768x512, 90,4 kilobytes) 103 (768x512, 85,5 kilobytes) 104 (341x512, 50,0 kilobytes) 105 (341x512, 47,5 kilobytes)
106 (768x512, 76,9 kilobytes) 107 (341x512, 42,2 kilobytes)


Ordningställda skåpet
108 (341x512, 33,8 kilobytes)


Bilder från Kinnahult
109 (768x512, 79,2 kilobytes) 110 (768x512, 77,0 kilobytes) 111 (341x512, 53,0 kilobytes) 112 (768x512, 110,6 kilobytes)
113 (341x512, 29,6 kilobytes) 114 (768x512, 47,3 kilobytes) 115 (768x512, 78,5 kilobytes) 116 (341x512, 41,7 kilobytes)
117 (768x512, 129,2 kilobytes) 118 (341x512, 31,2 kilobytes) 119 (341x512, 67,0 kilobytes) 120 (341x512, 45,6 kilobytes)
121 (768x512, 91,7 kilobytes) 122 (341x512, 18,2 kilobytes)


Solnedgång över en sjö i Hyssna
123 (768x512, 50,9 kilobytes) 124 (768x512, 60,6 kilobytes) 125 (768x512, 73,1 kilobytes) 126 (341x512, 26,2 kilobytes)
127 (768x512, 68,0 kilobytes) 128 (768x512, 57,3 kilobytes)

Copyright © 2004, Karl-Petter Åkesson


Tillbaka