Bilder från hösten 2005


PLAN workshopen i Nottingham
001 (768x512, 93,2 kilobytes) 002 (341x512, 32,2 kilobytes) 003 (341x512, 31,4 kilobytes) 004 (768x512, 89,6 kilobytes)
005 (768x512, 72,0 kilobytes) 006 (768x512, 83,3 kilobytes) 007 (768x512, 104,9 kilobytes) 008 (768x512, 68,2 kilobytes)
009 (768x512, 52,6 kilobytes) 010 (768x512, 87,7 kilobytes) 011 (768x512, 85,6 kilobytes) 012 (341x512, 41,9 kilobytes)
013 (768x512, 102,8 kilobytes) 014 (341x512, 31,1 kilobytes) 015 (341x512, 42,2 kilobytes) 016 (768x512, 107,6 kilobytes)


Kista by night
017 (341x512, 45,1 kilobytes)


Lite höst bilder
018 (768x512, 53,1 kilobytes) 019 (341x512, 96,3 kilobytes) 020 (768x512, 63,5 kilobytes) 021 (341x512, 101,1 kilobytes)
022 (768x512, 146,7 kilobytes) 023 (341x512, 25,2 kilobytes) 024 (341x512, 46,4 kilobytes)


Soluppgång
025 (768x512, 80,3 kilobytes)


Mer höstbilder
026 (341x512, 81,5 kilobytes) 027 (341x512, 69,0 kilobytes) 028 (341x512, 51,6 kilobytes) 029 (341x512, 55,3 kilobytes)
030 (341x512, 50,5 kilobytes) 031 (768x512, 158,7 kilobytes)


Nätverksspel på jobbet
032 (768x512, 89,1 kilobytes)


Massor av löv som nästan såg ut som snö
033 (341x512, 66,1 kilobytes) 034 (341x512, 77,0 kilobytes) 035 (768x512, 122,5 kilobytes)


Lite blandade bilder från Stockholm
036 (768x512, 34,8 kilobytes) 037 (768x512, 49,1 kilobytes)


Med jobbet på Säby Säteri
038 (768x512, 73,5 kilobytes) 039 (768x512, 81,0 kilobytes) 040 (341x512, 32,1 kilobytes) 041 (768x512, 23,8 kilobytes)
042 (768x512, 69,8 kilobytes) 043 (768x512, 68,3 kilobytes) 044 (768x512, 60,8 kilobytes) 045 (768x512, 82,4 kilobytes)
046 (768x512, 82,0 kilobytes) 047 (341x512, 44,0 kilobytes) 048 (341x512, 54,1 kilobytes) 049 (341x512, 31,3 kilobytes)
050 (768x512, 93,2 kilobytes) 051 (341x512, 44,9 kilobytes) 052 (341x512, 90,6 kilobytes) 053 (768x512, 45,1 kilobytes)
054 (341x512, 19,5 kilobytes) 055 (341x512, 21,9 kilobytes)


Himlar och Whisky
056 (341x512, 48,9 kilobytes) 057 (768x512, 33,3 kilobytes) 058 (341x512, 29,7 kilobytes) 059 (768x512, 36,9 kilobytes)


Utvärdering av EU-projekt i Bonn
060 (341x512, 30,6 kilobytes) 061 (768x512, 57,8 kilobytes) 062 (768x512, 79,2 kilobytes) 063 (768x512, 62,7 kilobytes)
064 (768x512, 68,1 kilobytes) 065 (768x512, 60,8 kilobytes)


Decemberbilder
066 (768x512, 54,8 kilobytes) 067 (768x512, 130,0 kilobytes) 068 (341x512, 48,3 kilobytes)


Anders och Johan bygger longboards
069 (341x512, 34,5 kilobytes) 070 (341x512, 35,5 kilobytes) 071 (768x512, 42,0 kilobytes) 072 (768x512, 76,2 kilobytes)


Julstaden Göteborg
073 (768x512, 96,0 kilobytes) 074 (768x512, 89,8 kilobytes) 075 (341x512, 59,8 kilobytes) 076 (768x512, 125,0 kilobytes)
077 (341x512, 51,3 kilobytes) 078 (341x512, 56,3 kilobytes) 079 (341x512, 44,6 kilobytes) 080 (768x512, 123,1 kilobytes)


Inomhustest av longboards
081 (341x512, 32,9 kilobytes) 082 (768x512, 62,9 kilobytes) 083 (768x512, 68,9 kilobytes) 084 (341x512, 43,4 kilobytes)
085 (341x512, 31,1 kilobytes)

Copyright © 2005, Karl-Petter Åkesson


Tillbaka