Bilder från hösten 2006


Diverse
001 (768x512, 44,6 kilobytes) 002 (341x512, 39,6 kilobytes)


Berlin
003 (341x512, 31,7 kilobytes) 004 (768x512, 101,1 kilobytes) 005 (768x512, 80,9 kilobytes) 006 (341x512, 44,7 kilobytes)
007 (768x512, 94,8 kilobytes) 008 (768x512, 87,6 kilobytes) 009 (341x512, 49,3 kilobytes) 010 (341x512, 47,0 kilobytes)
011 (768x512, 150,9 kilobytes) 012 (341x512, 42,3 kilobytes) 013 (341x512, 48,7 kilobytes) 014 (341x512, 51,6 kilobytes)
015 (768x512, 150,2 kilobytes) 016 (768x512, 51,8 kilobytes) 017 (768x512, 51,4 kilobytes) 018 (341x512, 44,4 kilobytes)
019 (341x512, 49,8 kilobytes) 020 (768x512, 141,9 kilobytes) 021 (768x512, 120,1 kilobytes) 022 (768x512, 87,9 kilobytes)
023 (341x512, 26,9 kilobytes) 024 (341x512, 24,2 kilobytes) 025 (768x512, 62,6 kilobytes) 026 (768x512, 57,9 kilobytes)
027 (341x512, 26,2 kilobytes) 028 (768x512, 64,1 kilobytes) 029 (768x512, 75,6 kilobytes) 030 (768x512, 101,1 kilobytes)
031 (768x512, 80,9 kilobytes) 032 (341x512, 44,7 kilobytes) 033 (768x512, 94,8 kilobytes)


Kista
034 (768x512, 87,6 kilobytes)


Styckning av älg
035 (341x512, 49,3 kilobytes) 036 (341x512, 47,0 kilobytes) 037 (768x512, 150,9 kilobytes) 038 (341x512, 42,3 kilobytes)
039 (341x512, 48,7 kilobytes) 040 (341x512, 51,6 kilobytes) 041 (768x512, 150,2 kilobytes)


Kinna
042 (768x512, 51,8 kilobytes) 043 (768x512, 51,4 kilobytes) 044 (341x512, 44,4 kilobytes) 045 (341x512, 49,8 kilobytes)
046 (768x512, 141,9 kilobytes) 047 (768x512, 120,1 kilobytes) 048 (768x512, 87,9 kilobytes)


Underlig telefon på jobbet
049 (341x512, 26,9 kilobytes) 050 (341x512, 24,2 kilobytes)

Copyright © 2006, Karl-Petter Åkesson


Tillbaka