Seglats med Jonas båt
29 Juni - 1 Juli 2007


001 (768x512, 73,9 kilobytes) 002 (768x512, 66,6 kilobytes) 003 (341x512, 33,5 kilobytes) 004 (768x512, 70,7 kilobytes)
005 (768x512, 56,0 kilobytes) 006 (768x512, 70,0 kilobytes) 007 (768x512, 45,3 kilobytes) 008 (768x512, 47,1 kilobytes)
009 (768x512, 51,5 kilobytes) 010 (768x512, 57,5 kilobytes) 011 (768x512, 51,6 kilobytes) 012 (341x512, 32,1 kilobytes)
013 (768x512, 66,3 kilobytes) 014 (768x512, 77,5 kilobytes) 015 (768x512, 99,8 kilobytes) 016 (768x512, 87,4 kilobytes)
017 (768x512, 161,9 kilobytes) 018 (768x512, 105,1 kilobytes) 019 (768x512, 82,4 kilobytes) 020 (768x512, 71,4 kilobytes)
021 (768x512, 97,3 kilobytes) 022 (768x512, 62,8 kilobytes) 023 (768x512, 88,2 kilobytes) 024 (768x512, 60,2 kilobytes)
025 (768x512, 82,2 kilobytes) 026 (341x512, 39,5 kilobytes) 027 (768x512, 86,1 kilobytes) 028 (768x512, 65,5 kilobytes)
029 (768x512, 72,7 kilobytes) 030 (341x512, 35,2 kilobytes) 031 (341x512, 37,3 kilobytes) 032 (341x512, 45,0 kilobytes)
033 (341x512, 26,3 kilobytes) 034 (341x512, 34,6 kilobytes) 035 (341x512, 32,6 kilobytes) 036 (341x512, 25,8 kilobytes)
037 (341x512, 35,7 kilobytes) 038 (768x512, 73,2 kilobytes) 039 (341x512, 39,6 kilobytes) 040 (341x512, 36,8 kilobytes)
041 (768x512, 109,6 kilobytes) 042 (768x512, 101,5 kilobytes) 043 (341x512, 44,8 kilobytes) 044 (768x512, 134,7 kilobytes)
045 (341x512, 45,9 kilobytes) 046 (768x512, 79,2 kilobytes) 047 (768x512, 81,6 kilobytes) 048 (768x512, 63,6 kilobytes)
049 (768x512, 59,6 kilobytes) 050 (341x512, 40,7 kilobytes) 051 (768x512, 44,6 kilobytes) 052 (768x512, 79,9 kilobytes)
053 (768x512, 65,4 kilobytes) 054 (341x512, 44,5 kilobytes) 055 (768x512, 62,9 kilobytes) 056 (768x512, 15,9 kilobytes)
057 (341x512, 39,5 kilobytes) 058 (768x512, 101,8 kilobytes) 059 (768x512, 61,2 kilobytes) 060 (341x512, 26,2 kilobytes)
061 (768x512, 60,8 kilobytes) 062 (341x512, 47,2 kilobytes) 063 (768x512, 17,5 kilobytes) 064 (341x512, 25,6 kilobytes)
065 (768x512, 70,8 kilobytes) 066 (768x512, 70,3 kilobytes) 067 (341x512, 40,7 kilobytes) 068 (341x512, 33,7 kilobytes)
069 (768x512, 88,2 kilobytes) 070 (341x512, 31,5 kilobytes) 071 (341x512, 48,9 kilobytes)

Copyright © 2006, Karl-Petter Åkesson och Anna Carlsson


Tillbaka