Bilder från sommaren 2005


På nationaldagen passade jag, Daniel, Lars och Ulf på att testa kanoterna inför sommarens fjällpaddling.
001 (341x512, 51,3 kilobytes) 002 (768x512, 112,5 kilobytes) 003 (768x512, 126,2 kilobytes) 004 (768x512, 137,6 kilobytes)
005 (768x512, 121,7 kilobytes) 006 (768x512, 166,2 kilobytes) 007 (341x512, 50,2 kilobytes) 008 (341x512, 20,6 kilobytes)


Lova
009 (768x512, 78,4 kilobytes)


Solnedgång från X2000 tåget till Stockholm
010 (768x512, 39,3 kilobytes) 011 (768x512, 38,3 kilobytes) 012 (768x512, 35,2 kilobytes) 013 (768x512, 36,9 kilobytes)
014 (768x512, 30,5 kilobytes) 015 (768x512, 33,3 kilobytes) 016 (768x512, 35,2 kilobytes)


Prosopopeia
017 (768x512, 109,4 kilobytes) 018 (341x512, 22,3 kilobytes) 019 (768x512, 49,0 kilobytes) 020 (768x512, 22,2 kilobytes)


Träfågel
021 (768x512, 107,5 kilobytes) 022 (768x512, 83,1 kilobytes)


Lova 2 år
023 (768x512, 133,2 kilobytes) 024 (768x512, 138,7 kilobytes) 025 (341x512, 63,7 kilobytes) 026 (341x512, 66,2 kilobytes)
027 (341x512, 57,0 kilobytes) 028 (341x512, 59,4 kilobytes) 029 (341x512, 53,9 kilobytes) 030 (768x512, 136,9 kilobytes)
031 (768x512, 109,2 kilobytes) 032 (341x512, 42,7 kilobytes) 033 (341x512, 43,5 kilobytes)


Berghems prästgård
034 (341x512, 61,3 kilobytes) 035 (768x512, 138,8 kilobytes)


Midsommar på Elsbo
036 (768x512, 144,3 kilobytes) 037 (341x512, 60,0 kilobytes) 038 (341x512, 61,2 kilobytes) 039 (768x512, 113,9 kilobytes)
040 (768x512, 76,3 kilobytes) 041 (768x512, 89,9 kilobytes) 042 (768x512, 149,7 kilobytes)
043 (768x512, 141,7 kilobytes) 044 (768x512, 115,3 kilobytes) 045 (341x512, 58,9 kilobytes) 046 (768x512, 92,2 kilobytes)
047 (768x512, 144,8 kilobytes) 048 (768x512, 158,6 kilobytes) 049 (341x512, 64,1 kilobytes) 050 (341x512, 50,9 kilobytes)
051 (768x512, 165,6 kilobytes) 052 (768x512, 131,2 kilobytes) 053 (341x512, 57,9 kilobytes) 054 (347x512, 60,9 kilobytes)
055 (341x512, 61,8 kilobytes) 056 (341x512, 66,1 kilobytes) 057 (768x512, 164,3 kilobytes) 058 (768x512, 154,7 kilobytes)
059 (768x512, 150,2 kilobytes) 060 (341x512, 79,3 kilobytes) 061 (768x512, 128,3 kilobytes) 062 (341x512, 88,2 kilobytes)
063 (341x512, 93,7 kilobytes) 064 (341x512, 70,1 kilobytes) 065 (341x512, 67,1 kilobytes) 066 (341x512, 70,7 kilobytes)
067 (768x512, 129,1 kilobytes) 068 (768x512, 98,4 kilobytes) 069 (341x512, 52,4 kilobytes) 070 (768x512, 92,8 kilobytes)
071 (768x512, 121,2 kilobytes)


Besök hos Per och Palinka i Grebbestad
072 (341x512, 31,4 kilobytes) 073 (341x512, 38,6 kilobytes) 074 (341x512, 49,8 kilobytes) 075 (341x512, 43,8 kilobytes)
076 (768x512, 98,2 kilobytes) 077 (341x512, 41,1 kilobytes) 078 (768x512, 135,7 kilobytes) 079 (768x512, 75,1 kilobytes)
080 (768x512, 82,2 kilobytes) 081 (341x512, 66,3 kilobytes) 082 (768x512, 62,0 kilobytes) 083 (768x512, 41,6 kilobytes)
084 (768x512, 105,0 kilobytes) 085 (341x512, 44,4 kilobytes) 086 (768x512, 108,3 kilobytes) 087 (341x512, 51,8 kilobytes)
088 (768x512, 100,2 kilobytes) 089 (341x512, 68,0 kilobytes) 090 (768x512, 130,5 kilobytes) 091 (768x512, 93,1 kilobytes)
092 (341x512, 52,2 kilobytes) 093 (341x512, 57,7 kilobytes) 094 (768x512, 123,6 kilobytes) 095 (341x512, 53,2 kilobytes)
096 (768x512, 105,3 kilobytes) 097 (768x512, 76,1 kilobytes) 098 (768x512, 14,5 kilobytes) 099 (341x512, 28,2 kilobytes)
100 (768x512, 75,8 kilobytes) 101 (768x512, 72,7 kilobytes)


Surströmming hemma hos Ulf och Annika
102 (341x512, 54,8 kilobytes) 103 (341x512, 50,2 kilobytes) 104 (341x512, 67,3 kilobytes) 105 (341x512, 54,0 kilobytes)
106 (341x512, 39,6 kilobytes) 107 (341x512, 36,7 kilobytes) 108 (768x512, 73,2 kilobytes) 109 (768x512, 84,7 kilobytes)
110 (768x512, 81,5 kilobytes)


Prova-på-klättring med Laila och Maria
111 (341x512, 78,9 kilobytes) 112 (341x512, 63,0 kilobytes) 113 (341x512, 44,3 kilobytes) 114 (341x512, 48,9 kilobytes)
115 (341x512, 59,3 kilobytes) 116 (341x512, 79,7 kilobytes) 117 (341x512, 86,8 kilobytes) 118 (341x512, 80,3 kilobytes)
119 (341x512, 81,8 kilobytes) 120 (768x512, 193,5 kilobytes) 121 (768x512, 172,4 kilobytes) 122 (341x512, 84,8 kilobytes)
123 (341x512, 85,8 kilobytes) 124 (341x512, 84,1 kilobytes) 125 (768x512, 168,0 kilobytes) 126 (341x512, 48,7 kilobytes)
127 (768x512, 188,3 kilobytes) 128 (341x512, 77,5 kilobytes) 129 (341x512, 75,8 kilobytes) 130 (341x512, 70,6 kilobytes)
131 (341x512, 80,7 kilobytes) 132 (341x512, 79,8 kilobytes) 133 (341x512, 57,9 kilobytes) 134 (768x512, 138,9 kilobytes)
135 (768x512, 83,7 kilobytes) 136 (768x512, 103,8 kilobytes) 137 (341x512, 37,5 kilobytes) 138 (341x512, 53,8 kilobytes)
139 (768x512, 105,1 kilobytes) 140 (341x512, 39,1 kilobytes) 141 (341x512, 39,8 kilobytes) 142 (341x512, 31,6 kilobytes)
143 (341x512, 65,6 kilobytes) 144 (341x512, 59,7 kilobytes) 145 (768x512, 187,9 kilobytes) 146 (341x512, 68,7 kilobytes)
147 (341x512, 77,2 kilobytes)

Copyright © 2005, Karl-Petter Åkesson


Tillbaka