Bilder från sommaren 2007


Gothenburg Skateboard Slalom World Cup
001 (768x512, 108,8 kilobytes) 002 (341x512, 48,0 kilobytes) 003 (341x512, 52,5 kilobytes) 004 (341x512, 34,5 kilobytes)
005 (341x512, 49,7 kilobytes) 006 (341x512, 38,3 kilobytes) 007 (341x512, 51,3 kilobytes) 008 (341x512, 64,4 kilobytes)
009 (768x512, 67,7 kilobytes) 010 (341x512, 62,4 kilobytes) 011 (341x512, 48,1 kilobytes) 012 (341x512, 41,4 kilobytes)
013 (341x512, 39,7 kilobytes) 014 (341x512, 53,6 kilobytes) 015 (341x512, 34,8 kilobytes) 016 (341x512, 56,1 kilobytes)
017 (341x512, 48,6 kilobytes) 019 (341x512, 75,8 kilobytes) 018 (341x512, 36,1 kilobytes)


Grillning i Onsala
020 (341x512, 70,6 kilobytes) 021 (768x512, 103,0 kilobytes) 022 (768x512, 42,7 kilobytes)


Segling till Timmervik
023 (768x512, 69,1 kilobytes) 024 (768x512, 45,7 kilobytes) 025 (768x512, 55,0 kilobytes) 026 (768x512, 39,2 kilobytes)
027 (341x512, 37,6 kilobytes) 028 (768x512, 36,3 kilobytes) 029 (341x512, 27,1 kilobytes) 030 (341x512, 23,1 kilobytes)
031 (768x512, 54,0 kilobytes) 032 (341x512, 27,8 kilobytes) 033 (768x512, 41,0 kilobytes) 034 (341x512, 23,9 kilobytes)
035 (768x512, 50,1 kilobytes)


Midsommar i Timmervik
036 (341x512, 40,7 kilobytes) 037 (341x512, 21,5 kilobytes) 038 (768x512, 98,5 kilobytes) 039 (341x512, 46,2 kilobytes)
040 (768x512, 79,5 kilobytes) 041 (341x512, 40,1 kilobytes) 042 (768x512, 68,0 kilobytes) 043 (341x512, 24,4 kilobytes)
044 (768x512, 55,4 kilobytes) 045 (341x512, 27,0 kilobytes) 046 (768x512, 107,0 kilobytes) 047 (341x512, 27,3 kilobytes)
048 (341x512, 35,7 kilobytes) 049 (768x512, 52,9 kilobytes) 050 (768x512, 81,4 kilobytes) 051 (341x512, 42,8 kilobytes)
052 (341x512, 48,0 kilobytes) 053 (341x512, 41,7 kilobytes) 054 (341x512, 32,0 kilobytes) 055 (768x512, 82,7 kilobytes)
056 (341x512, 49,9 kilobytes)


Lova fyller 4 år
057 (768x512, 126,3 kilobytes) 058 (768x512, 138,4 kilobytes) 059 (341x512, 53,2 kilobytes)


Lottas födelsedag
060 (341x512, 64,2 kilobytes) 061 (768x512, 83,9 kilobytes)


På besök hos Per i Grebbestad
062 (768x512, 105,5 kilobytes) 063 (341x512, 45,5 kilobytes) 064 (768x512, 92,9 kilobytes) 065 (768x512, 114,4 kilobytes)
066 (768x512, 118,1 kilobytes) 067 (768x512, 131,8 kilobytes) 068 (768x512, 115,5 kilobytes) 069 (341x512, 32,7 kilobytes)
070 (341x512, 48,9 kilobytes) 071 (341x512, 38,2 kilobytes) 072 (768x512, 78,7 kilobytes) 073 (768x512, 75,5 kilobytes)
074 (341x512, 28,8 kilobytes) 075 (768x512, 63,7 kilobytes) 076 (341x512, 55,5 kilobytes) 077 (341x512, 55,9 kilobytes)
078 (341x512, 35,9 kilobytes) 079 (341x512, 42,9 kilobytes) 080 (768x512, 61,2 kilobytes) 081 (341x512, 49,6 kilobytes)


Fisksopppa hemma hos Martin o Mari
082 (768x512, 65,6 kilobytes) 083 (768x512, 110,4 kilobytes)


Kajaktur med Johannes och Stefan
084 (341x512, 75,0 kilobytes) 085 (768x512, 147,7 kilobytes) 086 (768x512, 69,6 kilobytes) 087 (768x512, 80,7 kilobytes)
088 (768x512, 76,2 kilobytes) 089 (341x512, 58,1 kilobytes) 090 (768x512, 85,5 kilobytes) 091 (768x512, 62,8 kilobytes)
092 (341x512, 40,4 kilobytes) 093 (768x512, 40,5 kilobytes) 094 (768x512, 39,0 kilobytes) 095 (768x512, 99,6 kilobytes)
096 (768x512, 64,0 kilobytes) 097 (341x512, 62,6 kilobytes)
098 (341x512, 51,5 kilobytes) 099 (341x512, 55,6 kilobytes)

Copyright © 2007, Karl-Petter Åkesson


Tillbaka