Bilder från våren 2007


001 (768x512, 71,4 kilobytes)


Maris födelsedagsfest och välkommenhem fest för mig
002 (341x512, 53,3 kilobytes) 003 (341x512, 54,7 kilobytes) 004 (341x512, 28,7 kilobytes)
005 (768x512, 62,7 kilobytes)


MDI-studenterna utställning
006 (341x512, 31,1 kilobytes) 007 (768x512, 53,1 kilobytes) 008 (341x512, 22,7 kilobytes) 009 (341x512, 33,5 kilobytes)
010 (768x512, 50,7 kilobytes) 011 (341x512, 33,5 kilobytes) 012 (768x512, 49,0 kilobytes) 013 (768x512, 64,6 kilobytes)
014 (768x512, 53,0 kilobytes) 015 (768x512, 63,2 kilobytes) 016 (341x512, 30,0 kilobytes) 017 (341x512, 24,3 kilobytes)
018 (768x512, 57,7 kilobytes) 019 (341x512, 31,5 kilobytes) 020 (341x512, 29,4 kilobytes) 021 (341x512, 25,9 kilobytes)
022 (341x512, 25,0 kilobytes) 023 (341x512, 36,5 kilobytes) 024 (341x512, 40,3 kilobytes) 025 (768x512, 102,4 kilobytes)
026 (341x512, 23,6 kilobytes) 027 (341x512, 32,1 kilobytes) 028 (341x512, 32,0 kilobytes) 029 (341x512, 34,3 kilobytes)
030 (768x512, 65,7 kilobytes) 031 (768x512, 39,0 kilobytes) 032 (341x512, 36,6 kilobytes) 033 (768x512, 93,9 kilobytes)
034 (341x512, 19,6 kilobytes) 035 (341x512, 26,9 kilobytes) 036 (341x512, 36,3 kilobytes) 037 (768x512, 59,7 kilobytes)
038 (341x512, 38,9 kilobytes) 039 (341x512, 34,1 kilobytes) 040 (341x512, 23,2 kilobytes) 041 (341x512, 34,4 kilobytes)
042 (341x512, 30,2 kilobytes) 043 (341x512, 28,7 kilobytes) 044 (341x512, 32,1 kilobytes)


045 (768x512, 99,4 kilobytes) 046 (768x512, 88,5 kilobytes) 047 (768x512, 87,7 kilobytes) 048 (768x512, 88,6 kilobytes)
049 (768x512, 118,4 kilobytes)


Lindholmen
050 (341x512, 34,3 kilobytes) 051 (768x512, 100,3 kilobytes)

Copyright © 2007, Karl-Petter Åkesson


Tillbaka