Bilder från vintern 2006


Övergiven villa vid Sahlgrenska
001 (341x512, 84,1 kilobytes) 002 (768x512, 160,1 kilobytes) 003 (341x512, 34,6 kilobytes) 004 (341x512, 59,9 kilobytes)
005 (341x512, 36,0 kilobytes)


Slottskogen
006 (768x512, 98,4 kilobytes) 007 (768x512, 141,0 kilobytes) 008 (768x512, 148,2 kilobytes) 009 (341x512, 58,7 kilobytes)
010 (341x512, 67,2 kilobytes) 011 (768x512, 136,4 kilobytes)


Ulricehamn ski center
012 (768x512, 69,4 kilobytes) 013 (341x512, 47,3 kilobytes)


Skridskoåkning hos Allan Arvidsson, Ginkalunda
014 (341x512, 50,3 kilobytes) 015 (341x512, 35,2 kilobytes) 016 (341x512, 28,7 kilobytes) 017 (768x512, 122,6 kilobytes)
018 (341x512, 51,5 kilobytes) 019 (768x512, 81,0 kilobytes) 020 (768x512, 61,5 kilobytes) 021 (341x512, 53,9 kilobytes)


Nottingham
022 (341x512, 30,8 kilobytes) 023 (768x512, 62,1 kilobytes) 024 (768x512, 43,1 kilobytes) 025 (341x512, 45,6 kilobytes)
026 (341x512, 31,4 kilobytes) 027 (341x512, 38,7 kilobytes) 028 (768x512, 68,5 kilobytes) 029 (768x512, 57,7 kilobytes)
030 (768x512, 79,4 kilobytes) 031 (768x512, 79,3 kilobytes) 032 (341x512, 46,4 kilobytes) 033 (768x512, 42,8 kilobytes)
034 (768x512, 50,5 kilobytes) 035 (768x512, 66,9 kilobytes) 036 (341x512, 21,9 kilobytes) 037 (341x512, 36,2 kilobytes)
038 (341x512, 52,1 kilobytes) 039 (768x512, 163,4 kilobytes) 040 (768x512, 45,0 kilobytes)


Kvälls/nattbilder från Göteborg
041 (341x512, 48,5 kilobytes) 042 (341x512, 44,5 kilobytes) 043 (341x512, 42,7 kilobytes) 044 (341x512, 40,0 kilobytes)
045 (341x512, 37,8 kilobytes) 046 (768x512, 93,3 kilobytes) 047 (341x512, 42,9 kilobytes) 048 (341x512, 35,7 kilobytes)
049 (768x512, 62,8 kilobytes) 050 (768x512, 83,3 kilobytes) 051 (768x512, 67,3 kilobytes) 052 (341x512, 28,4 kilobytes)
053 (768x512, 71,6 kilobytes) 054 (768x512, 92,4 kilobytes) 055 (768x512, 93,0 kilobytes) 056 (341x512, 45,6 kilobytes)
057 (341x512, 39,3 kilobytes)


058 (768x512, 121,0 kilobytes) 059 (341x512, 12,7 kilobytes) 060 (341x512, 38,3 kilobytes)


Vinterskrud
061 (768x512, 77,6 kilobytes) 062 (341x512, 51,1 kilobytes) 063 (768x512, 22,5 kilobytes) 064 (768x512, 21,9 kilobytes)
065 (768x512, 33,9 kilobytes) 066 (768x512, 44,4 kilobytes) 067 (341x512, 43,2 kilobytes) 068 (341x512, 52,8 kilobytes)
069 (341x512, 41,4 kilobytes) 070 (341x512, 26,8 kilobytes)


Stena Arctica
071 (768x512, 101,8 kilobytes) 072 (768x512, 32,9 kilobytes) 073 (341x512, 25,8 kilobytes) 074 (341x512, 30,3 kilobytes)
075 (768x512, 44,9 kilobytes) 076 (768x512, 62,6 kilobytes) 077 (768x512, 61,1 kilobytes) 078 (768x512, 57,7 kilobytes)


Göteborgs hamn på kvällen
079 (768x512, 64,6 kilobytes)
harbour-wide (768x171, 33,8 kilobytes)
harbour (768x81, 21,0 kilobytes)


Workshop på jobbet
080 (768x289, 41,5 kilobytes)
081 (341x512, 46,2 kilobytes) 082 (341x512, 24,1 kilobytes) 083 (768x512, 54,9 kilobytes) 084 (341x512, 30,7 kilobytes)


IR test
085 (768x512, 32,8 kilobytes)


IPerG projektmöte i Nottingham
086 (768x512, 41,3 kilobytes) 087 (768x512, 31,0 kilobytes) 088 (768x512, 57,5 kilobytes) 089 (341x512, 26,4 kilobytes)
090 (341x512, 25,0 kilobytes) 091 (341x512, 46,8 kilobytes) 092 (341x512, 37,9 kilobytes) 093 (341x512, 34,1 kilobytes)
094 (341x512, 54,2 kilobytes) 095 (341x512, 46,7 kilobytes) 096 (768x512, 48,6 kilobytes) 097 (341x512, 34,3 kilobytes)
098 (768x512, 61,1 kilobytes) 099 (768x512, 75,7 kilobytes) 100 (768x512, 63,6 kilobytes) 101 (768x512, 56,0 kilobytes)
102 (768x512, 66,5 kilobytes) 103 (768x512, 75,5 kilobytes) 104 (341x512, 36,4 kilobytes) 105 (768x512, 78,9 kilobytes)
106 (768x512, 63,0 kilobytes) 107 (768x512, 54,6 kilobytes) 108 (768x512, 51,8 kilobytes) 109 (341x512, 26,2 kilobytes)
110 (341x512, 33,3 kilobytes) 111 (341x512, 30,0 kilobytes) 112 (341x512, 33,3 kilobytes)


Testar snowkite med Johan och Hanna
113 (341x512, 33,3 kilobytes) 114 (341x512, 21,3 kilobytes) 115 (341x512, 22,0 kilobytes) 116 (341x512, 19,4 kilobytes)
117 (768x512, 50,1 kilobytes) 118 (768x512, 41,3 kilobytes) 119 (768x512, 40,9 kilobytes) 120 (768x512, 30,9 kilobytes)


Istappar
121 (341x512, 22,9 kilobytes) 122 (341x512, 21,8 kilobytes)


Skevik kursgård med jobbet
123 (341x512, 16,6 kilobytes) 124 (768x512, 67,5 kilobytes) 125 (768x512, 64,0 kilobytes) 126 (341x512, 25,1 kilobytes)
127 (341x512, 18,5 kilobytes) 128 (768x512, 62,8 kilobytes)


Depeche Mode - Playing the Angel
129 (683x512, 33,6 kilobytes) 130 (683x512, 47,0 kilobytes) 131 (683x512, 44,5 kilobytes) 132 (683x512, 55,0 kilobytes)
133 (683x512, 44,7 kilobytes) 134 (683x512, 92,6 kilobytes) 135 (683x512, 76,6 kilobytes) 136 (683x512, 91,0 kilobytes)
137 (683x512, 86,0 kilobytes) 138 (384x512, 39,8 kilobytes) 139 (683x512, 58,1 kilobytes) 140 (683x512, 66,7 kilobytes)
141 (683x512, 84,9 kilobytes) 142 (683x512, 54,2 kilobytes) 143 (384x512, 45,5 kilobytes) 144 (384x512, 37,8 kilobytes)

Kustbilder
145 (768x512, 69,9 kilobytes) 146 (341x512, 81,9 kilobytes) 147 (341x512, 47,3 kilobytes) 148 (768x512, 110,9 kilobytes) 149 (341x512, 47,2 kilobytes)

Nääs slott
150 (341x512, 26,8 kilobytes) 151 (341x512, 29,3 kilobytes) 152 (341x512, 19,8 kilobytes) 153 (341x512, 29,4 kilobytes)
154 (341x512, 41,9 kilobytes) 155 (768x512, 62,3 kilobytes) 156 (341x512, 30,2 kilobytes) 157 (341x512, 38,5 kilobytes)
158 (768x512, 98,1 kilobytes) 159 (341x512, 52,9 kilobytes)

Copyright © 2006, Karl-Petter Åkesson


Tillbaka