Bilder från vintern 2007


Resa med jobbet till Mallorca
001 (768x512, 100,1 kilobytes) 002 (768x512, 123,0 kilobytes) 003 (768x512, 74,0 kilobytes) 004 (768x512, 88,4 kilobytes)
005 (341x512, 51,4 kilobytes) 006 (768x512, 79,1 kilobytes) 007 (768x512, 65,2 kilobytes) 008 (768x512, 67,8 kilobytes)
009 (768x512, 63,4 kilobytes) 010 (341x512, 23,3 kilobytes) 011 (768x512, 61,5 kilobytes) 012 (768x512, 86,9 kilobytes)
013 (768x512, 81,9 kilobytes) 014 (768x512, 90,3 kilobytes) 015 (768x512, 62,4 kilobytes) 016 (768x512, 84,1 kilobytes)
017 (341x512, 41,3 kilobytes) 018 (341x512, 48,6 kilobytes) 019 (768x512, 114,6 kilobytes) 020 (341x512, 49,9 kilobytes)
021 (341x512, 35,0 kilobytes) 022 (341x512, 50,9 kilobytes) 023 (341x512, 46,3 kilobytes) 024 (768x512, 161,1 kilobytes)
025 (341x512, 75,2 kilobytes) 026 (341x512, 25,1 kilobytes) 027 (341x512, 66,6 kilobytes) 028 (768x512, 120,2 kilobytes)
029 (768x512, 102,6 kilobytes) 030 (768x512, 81,7 kilobytes) 031 (768x512, 59,9 kilobytes) 032 (768x512, 138,6 kilobytes)
033 (341x512, 47,8 kilobytes) 034 (768x512, 99,4 kilobytes) 035 (768x512, 97,2 kilobytes) 036 (341x512, 35,9 kilobytes)
037 (768x512, 98,1 kilobytes) 038 (768x512, 35,8 kilobytes) 039 (768x512, 66,5 kilobytes) 040 (768x512, 40,0 kilobytes)
041 (341x512, 24,9 kilobytes) 042 (768x512, 28,1 kilobytes) 043 (341x512, 16,0 kilobytes)


Vinterpromenad i Ängårdsbergen
044 (768x512, 157,1 kilobytes) 045 (768x512, 81,4 kilobytes) 046 (341x512, 39,3 kilobytes) 047 (341x512, 46,3 kilobytes)
048 (768x512, 90,4 kilobytes) 049 (768x512, 143,2 kilobytes) 050 (341x512, 63,5 kilobytes) 051 (341x512, 59,3 kilobytes)
052 (768x512, 137,0 kilobytes) 053 (341x512, 58,6 kilobytes) 054 (768x512, 59,6 kilobytes) 055 (768x512, 51,1 kilobytes)
056 (341x512, 27,2 kilobytes)


057 (341x512, 89,7 kilobytes) 058 (768x512, 125,5 kilobytes)

Copyright © 2007, Karl-Petter Åkesson


Tillbaka