10-17 Juni 2006. Mamma och Pappa hade hyrt en lägenhet i Nice och bjudit ned hela familjen.


001 (341x512, 32,1 kilobytes) 002 (341x512, 41,0 kilobytes) 003 (341x512, 16,8 kilobytes) 004 (768x512, 73,9 kilobytes)
005 (768x512, 67,3 kilobytes) 006 (341x512, 31,4 kilobytes) 007 (341x512, 41,9 kilobytes) 008 (341x512, 42,6 kilobytes)
009 (341x512, 36,8 kilobytes) 010 (768x512, 28,8 kilobytes) 011 (341x512, 38,9 kilobytes) 012 (341x512, 60,9 kilobytes)
013 (341x512, 45,2 kilobytes) 014 (341x512, 55,6 kilobytes) 015 (768x512, 70,3 kilobytes) 016 (341x512, 72,5 kilobytes)
017 (341x512, 42,7 kilobytes) 018 (341x512, 35,7 kilobytes) 019 (341x512, 63,8 kilobytes) 020 (341x512, 61,9 kilobytes)
021 (341x512, 48,1 kilobytes) 022 (341x512, 64,2 kilobytes) 023 (341x512, 79,5 kilobytes) 024 (341x512, 67,7 kilobytes)
025 (341x512, 68,1 kilobytes) 026 (341x512, 54,3 kilobytes) 027 (768x512, 115,8 kilobytes) 028 (341x512, 46,1 kilobytes)
029 (768x512, 68,8 kilobytes) 030 (341x512, 64,3 kilobytes) 031 (768x512, 65,5 kilobytes) 032 (768x512, 126,3 kilobytes)
033 (768x512, 90,4 kilobytes) 034 (768x512, 132,3 kilobytes) 035 (768x512, 82,5 kilobytes) 036 (341x512, 39,6 kilobytes)
037 (341x512, 19,4 kilobytes) 038 (341x512, 34,5 kilobytes) 039 (768x512, 27,9 kilobytes) 040 (768x512, 23,8 kilobytes)
041 (768x512, 129,6 kilobytes) 042 (768x512, 106,6 kilobytes) 043 (768x512, 99,1 kilobytes) 044 (768x512, 100,9 kilobytes)
045 (768x512, 79,4 kilobytes) 046 (768x512, 98,3 kilobytes) 047 (341x512, 34,4 kilobytes) 048 (341x512, 34,8 kilobytes)
049 (768x512, 117,6 kilobytes) 050 (768x512, 43,0 kilobytes) 051 (341x512, 26,3 kilobytes) 052 (341x512, 59,0 kilobytes)
053 (341x512, 40,8 kilobytes) 054 (768x512, 80,7 kilobytes) 055 (768x512, 109,1 kilobytes) 056 (768x512, 143,0 kilobytes)
057 (341x512, 70,4 kilobytes) 058 (341x512, 64,1 kilobytes) 059 (768x512, 112,1 kilobytes) 060 (341x512, 42,1 kilobytes)
061 (341x512, 51,9 kilobytes) 062 (341x512, 54,4 kilobytes) 063 (768x512, 116,0 kilobytes) 064 (341x512, 67,2 kilobytes)
065 (768x512, 114,0 kilobytes) 066 (341x512, 44,9 kilobytes) 067 (341x512, 37,1 kilobytes) 068 (768x512, 78,9 kilobytes)
069 (768x512, 23,8 kilobytes) 070 (341x512, 63,7 kilobytes) 071 (341x512, 21,7 kilobytes) 072 (341x512, 44,5 kilobytes)
073 (341x512, 67,4 kilobytes) 074 (341x512, 79,8 kilobytes) 075 (341x512, 76,4 kilobytes) 076 (341x512, 71,3 kilobytes)
077 (768x512, 115,4 kilobytes) 078 (341x512, 53,4 kilobytes) 079 (341x512, 75,9 kilobytes) 080 (341x512, 75,5 kilobytes)
081 (341x512, 85,6 kilobytes) 082 (768x512, 86,1 kilobytes) 083 (341x512, 41,3 kilobytes) 084 (768x512, 136,0 kilobytes)
085 (341x512, 52,8 kilobytes) 086 (341x512, 39,1 kilobytes) 087 (768x512, 98,8 kilobytes) 088 (341x512, 46,7 kilobytes)
089 (768x512, 72,7 kilobytes) 090 (768x512, 82,4 kilobytes) 091 (768x512, 72,9 kilobytes) 092 (768x512, 88,0 kilobytes)
093 (341x512, 56,5 kilobytes) 094 (341x512, 48,3 kilobytes) 095 (341x512, 33,0 kilobytes) 096 (768x512, 71,9 kilobytes)
097 (341x512, 72,9 kilobytes) 098 (341x512, 64,5 kilobytes) 099 (341x512, 55,5 kilobytes) 100 (768x512, 104,9 kilobytes)
101 (341x512, 43,7 kilobytes) 102 (768x512, 16,7 kilobytes) 103 (341x512, 65,9 kilobytes) 104 (341x512, 41,9 kilobytes)
105 (341x512, 49,6 kilobytes) 106 (768x512, 100,2 kilobytes) 107 (768x512, 98,9 kilobytes) 108 (768x512, 111,2 kilobytes)
109 (768x512, 108,8 kilobytes) 110 (768x512, 98,8 kilobytes) 111 (768x512, 118,9 kilobytes) 112 (341x512, 53,4 kilobytes)
113 (341x512, 44,0 kilobytes) 114 (341x512, 23,0 kilobytes) 115 (768x512, 100,0 kilobytes) 116 (341x512, 39,8 kilobytes)
117 (341x512, 63,2 kilobytes) 118 (341x512, 64,8 kilobytes) 119 (768x512, 153,1 kilobytes) 120 (768x512, 106,9 kilobytes)
121 (768x512, 113,6 kilobytes) 122 (341x512, 41,9 kilobytes) 123 (341x512, 47,9 kilobytes) 124 (341x512, 45,0 kilobytes)
125 (768x512, 101,3 kilobytes) 126 (341x512, 47,5 kilobytes) 127 (768x512, 100,5 kilobytes) 128 (768x512, 111,6 kilobytes)
129 (341x512, 57,3 kilobytes) 130 (768x512, 142,4 kilobytes) 131 (341x512, 65,6 kilobytes) 132 (768x512, 109,3 kilobytes)
133 (768x512, 97,7 kilobytes) 134 (768x512, 107,2 kilobytes) 135 (341x512, 63,5 kilobytes) 136 (768x512, 86,5 kilobytes)
137 (768x512, 126,4 kilobytes) 138 (341x512, 64,0 kilobytes) 139 (341x512, 24,2 kilobytes) 140 (768x512, 117,7 kilobytes)
141 (768x512, 94,4 kilobytes) 142 (768x512, 84,2 kilobytes) 143 (768x512, 57,6 kilobytes) 144 (768x512, 87,8 kilobytes)
145 (768x512, 99,7 kilobytes)

Copyright © 2006, Karl-Petter Åkesson


Tillbaka