10-18 november 2006 hälsade jag och Lars på Johan i Zagreb


001 (341x512, 60,6 kilobytes) 002 (768x512, 97,2 kilobytes) 003 (341x512, 40,7 kilobytes) 004 (341x512, 45,1 kilobytes)
005 (341x512, 48,8 kilobytes) 006 (768x512, 95,3 kilobytes) 007 (341x512, 60,0 kilobytes) 008 (768x512, 85,8 kilobytes)
009 (341x512, 61,6 kilobytes) 010 (768x512, 85,4 kilobytes) 011 (768x512, 91,6 kilobytes) 012 (341x512, 31,6 kilobytes)
013 (768x512, 70,1 kilobytes) 014 (768x512, 64,2 kilobytes) 015 (768x512, 74,3 kilobytes) 016 (768x512, 65,4 kilobytes)
017 (341x512, 40,4 kilobytes) 018 (768x512, 72,4 kilobytes) 019 (768x512, 80,0 kilobytes) 020 (768x512, 132,2 kilobytes)
021 (768x512, 114,7 kilobytes) 022 (768x512, 129,4 kilobytes) 023 (768x512, 80,5 kilobytes) 024 (768x512, 121,2 kilobytes)
025 (768x512, 147,8 kilobytes) 026 (341x512, 39,3 kilobytes) 027 (341x512, 57,6 kilobytes) 028 (341x512, 85,3 kilobytes)
029 (341x512, 63,9 kilobytes) 030 (341x512, 48,7 kilobytes) 031 (341x512, 47,1 kilobytes) 032 (341x512, 55,3 kilobytes)
033 (768x512, 123,9 kilobytes) 034 (341x512, 58,9 kilobytes) 035 (341x512, 65,1 kilobytes) 036 (341x512, 59,1 kilobytes)


Utflykt till Rijeka
037 (768x512, 64,7 kilobytes) 038 (768x512, 89,7 kilobytes) 039 (341x512, 52,4 kilobytes) 040 (768x512, 42,4 kilobytes)
041 (341x512, 39,7 kilobytes) 042 (768x512, 125,6 kilobytes) 043 (768x512, 68,0 kilobytes) 044 (341x512, 55,7 kilobytes)
045 (768x512, 69,5 kilobytes) 046 (768x512, 77,6 kilobytes) 047 (768x512, 71,4 kilobytes) 048 (768x512, 90,1 kilobytes)
049 (341x512, 48,1 kilobytes) 050 (341x512, 48,3 kilobytes) 051 (341x512, 54,3 kilobytes) 052 (341x512, 40,0 kilobytes)
053 (341x512, 63,7 kilobytes) 054 (768x512, 83,9 kilobytes) 055 (341x512, 51,8 kilobytes) 056 (768x512, 107,2 kilobytes)
057 (341x512, 53,7 kilobytes) 058 (341x512, 47,9 kilobytes) 059 (341x512, 51,7 kilobytes) 060 (341x512, 59,9 kilobytes)
061 (341x512, 66,0 kilobytes) 062 (341x512, 60,6 kilobytes) 063 (768x512, 112,1 kilobytes) 064 (341x512, 52,7 kilobytes)
065 (341x512, 71,9 kilobytes) 066 (341x512, 12,0 kilobytes) 067 (768x512, 26,8 kilobytes) 068 (341x512, 77,6 kilobytes)
069 (341x512, 58,4 kilobytes)


Johans lägenhet
070 (341x512, 35,8 kilobytes) 071 (341x512, 35,3 kilobytes) 072 (341x512, 36,3 kilobytes) 073 (341x512, 59,3 kilobytes)


Hemresa
074 (341x512, 27,4 kilobytes)

Copyright © 2007, Karl-Petter Åkesson


Tillbaka