Kalles bilder från fjällvandringen 1999

001 (764x512, 115,8 kilobytes) 002 (360x512, 43,9 kilobytes) 003 (731x512, 86,6 kilobytes) 004 (768x499, 89,2 kilobytes) 005 (728x512, 59,5 kilobytes) 006 (364x512, 29,5 kilobytes)

007 (330x512, 34,0 kilobytes) 008 (363x512, 46,6 kilobytes) 009 (296x512, 23,6 kilobytes) 010 (725x512, 59,8 kilobytes) 011 (363x512, 36,0 kilobytes) 012 (740x512, 60,5 kilobytes)

013 (352x512, 26,6 kilobytes) 014 (367x512, 74,7 kilobytes) 015 (341x512, 65,3 kilobytes) 016 (712x512, 108,1 kilobytes) 017 (722x512, 62,8 kilobytes) 018 (768x511, 82,7 kilobytes)

019 (737x512, 84,6 kilobytes) 020 (731x512, 127,0 kilobytes) 021 (768x508, 122,0 kilobytes) 022 (736x512, 125,3 kilobytes) 023 (356x512, 59,3 kilobytes) 024 (768x511, 146,5 kilobytes)

025 (365x512, 69,5 kilobytes) 026 (362x512, 48,8 kilobytes) 027 (768x500, 71,8 kilobytes) 028 (709x512, 87,3 kilobytes) 029 (747x512, 105,6 kilobytes) 030 (768x508, 94,2 kilobytes)

031 (725x512, 115,6 kilobytes) 032 (752x512, 116,2 kilobytes) 033 (341x512, 34,5 kilobytes) 034 (354x512, 55,4 kilobytes) 035 (768x512, 124,0 kilobytes) 036 (366x512, 80,2 kilobytes)

037 (360x512, 56,6 kilobytes) 038 (338x512, 56,6 kilobytes) 039 (727x512, 107,1 kilobytes) 040 (730x512, 93,5 kilobytes) 041 (768x511, 99,4 kilobytes) 042 (358x512, 77,9 kilobytes)

043 (362x512, 72,0 kilobytes) 044 (338x512, 73,8 kilobytes) 045 (719x512, 97,8 kilobytes) 046 (725x512, 95,2 kilobytes) 047 (338x512, 55,7 kilobytes) 048 (730x512, 118,0 kilobytes)

049 (720x512, 149,3 kilobytes) 050 (336x512, 62,4 kilobytes) 051 (360x512, 66,0 kilobytes) 052 (730x512, 136,8 kilobytes) 053 (768x509, 148,6 kilobytes) 054 (363x512, 69,2 kilobytes)

055 (726x512, 170,7 kilobytes) 056 (343x512, 82,3 kilobytes) 057 (768x504, 112,3 kilobytes) 058 (768x504, 102,8 kilobytes) 059 (768x504, 159,8 kilobytes) 060 (336x512, 87,7 kilobytes)

061 (768x504, 100,3 kilobytes) 062 (336x512, 40,7 kilobytes) 063 (336x512, 42,7 kilobytes) 064 (336x512, 60,4 kilobytes) 065 (768x504, 126,6 kilobytes) 066 (768x504, 110,7 kilobytes)

067 (768x504, 34,5 kilobytes) 068 (768x504, 111,5 kilobytes) 069 (768x504, 132,0 kilobytes) 070 (768x504, 133,3 kilobytes) 071 (768x504, 73,0 kilobytes) 072 (768x504, 66,4 kilobytes)

073 (768x504, 123,0 kilobytes) 074 (768x504, 94,9 kilobytes) 075 (768x504, 85,6 kilobytes) 076 (768x504, 122,5 kilobytes) 077 (768x504, 198,4 kilobytes) 078 (336x512, 33,5 kilobytes)

079 (336x512, 45,3 kilobytes) 080 (336x512, 48,3 kilobytes) 081 (336x512, 50,2 kilobytes) 082 (768x504, 105,0 kilobytes) 083 (336x512, 79,9 kilobytes) 084 (768x504, 118,8 kilobytes)

085 (336x512, 32,1 kilobytes) 086 (768x504, 91,3 kilobytes) 087 (336x512, 23,7 kilobytes) 088 (768x504, 122,8 kilobytes) 089 (336x512, 67,1 kilobytes) 090 (768x504, 127,4 kilobytes)

091 (768x504, 88,2 kilobytes) 092 (768x504, 79,9 kilobytes) 093 (768x504, 81,4 kilobytes) 094 (768x504, 51,0 kilobytes) 095 (768x504, 53,8 kilobytes) 096 (768x504, 71,8 kilobytes)

097 (336x512, 27,2 kilobytes) 098 (768x504, 93,4 kilobytes) 099 (336x512, 39,5 kilobytes) 100 (768x504, 75,0 kilobytes) 101 (336x512, 53,6 kilobytes) 102 (768x504, 75,5 kilobytes)

103 (768x504, 28,3 kilobytes)

Copyright (C) 1999, Karl-Petter Åkesson