Martin Lindfors bilder från fjällvandringen 1999

01 (768x425, 96,7 kilobytes) 02 (768x295, 49,0 kilobytes) 03 (299x512, 29,9 kilobytes) 04 (768x311, 45,0 kilobytes)

05 (768x434, 71,2 kilobytes) 06 (768x421, 92,8 kilobytes) 07 (768x291, 61,7 kilobytes) 08 (768x447, 115,1 kilobytes)

09 (768x295, 70,6 kilobytes) 10 (359x512, 57,2 kilobytes) 11 (768x419, 92,5 kilobytes) 12 (748x512, 147,6 kilobytes)

13 (768x292, 85,0 kilobytes) 14 (768x449, 73,8 kilobytes) 15 (768x316, 81,0 kilobytes) 16 (768x315, 68,9 kilobytes)

17 (768x294, 72,9 kilobytes) 18 (768x290, 48,1 kilobytes) 19 (768x313, 48,7 kilobytes) 20 (768x418, 85,8 kilobytes)

21 (768x290, 47,3 kilobytes) 22 (768x316, 97,9 kilobytes) 23 (768x285, 49,6 kilobytes) 24 (305x512, 53,1 kilobytes)

25 (768x418, 100,3 kilobytes) 26 (768x425, 93,9 kilobytes) 27 (768x444, 99,8 kilobytes) 28 (768x426, 90,3 kilobytes)

29 (768x310, 101,5 kilobytes) 30 (768x292, 64,2 kilobytes) 31 (303x512, 61,8 kilobytes) 32 (768x297, 52,5 kilobytes)

33 (768x316, 60,4 kilobytes) 34 (768x405, 120,9 kilobytes) 35 (768x434, 85,3 kilobytes) 36 (768x414, 110,7 kilobytes)

37 (275x512, 65,7 kilobytes) 38 (768x423, 115,6 kilobytes) 39 (768x447, 96,7 kilobytes) 40 (768x450, 64,4 kilobytes)

41 (768x425, 58,3 kilobytes) 42 (768x444, 60,3 kilobytes) 43 (768x456, 119,2 kilobytes)

Copyright (C) 1999, Martin Lindfors