Johans bilder från fjällvandringen 2000

001 (768x512, 106,2 kilobytes) 002 (768x512, 125,2 kilobytes) 003 (768x512, 93,6 kilobytes) 004 (768x512, 79,7 kilobytes) 005 (341x512, 33,6 kilobytes) 006 (768x512, 75,4 kilobytes)

007 (768x512, 119,9 kilobytes) 008 (768x512, 145,8 kilobytes) 009 (768x512, 114,7 kilobytes) 010 (768x512, 99,0 kilobytes) 011 (341x512, 39,4 kilobytes) 012 (768x512, 90,3 kilobytes)

013 (768x512, 76,2 kilobytes) 014 (768x512, 72,3 kilobytes) 015 (768x512, 142,2 kilobytes) 016 (768x512, 156,9 kilobytes) 017 (768x512, 83,3 kilobytes) 018 (768x512, 149,9 kilobytes)

019 (768x512, 174,8 kilobytes) 020 (768x512, 135,0 kilobytes) 021 (768x512, 146,7 kilobytes) 022 (768x512, 90,2 kilobytes) 023 (768x512, 63,4 kilobytes) 024 (768x512, 58,8 kilobytes)

025 (768x512, 50,5 kilobytes) 026 (768x512, 92,0 kilobytes) 027 (341x512, 26,0 kilobytes) 028 (768x512, 69,7 kilobytes) 029 (768x512, 97,1 kilobytes) 030 (768x512, 66,7 kilobytes)

031 (768x512, 80,1 kilobytes) 032 (768x512, 59,8 kilobytes) 033 (341x512, 33,4 kilobytes) 034 (768x512, 84,7 kilobytes) 035 (768x512, 140,8 kilobytes) 036 (768x512, 112,5 kilobytes)

037 (768x512, 124,5 kilobytes) 038 (768x512, 152,2 kilobytes) 039 (341x512, 72,4 kilobytes) 040 (768x512, 82,8 kilobytes) 041 (768x512, 128,9 kilobytes) 042 (768x512, 84,3 kilobytes)

043 (768x512, 147,7 kilobytes) 044 (768x512, 148,8 kilobytes) 045 (768x512, 80,5 kilobytes) 046 (768x512, 98,7 kilobytes) 047 (341x512, 45,3 kilobytes) 048 (768x512, 106,0 kilobytes)

049 (768x512, 79,5 kilobytes) 050 (341x512, 48,2 kilobytes) 051 (768x512, 177,4 kilobytes) 052 (768x512, 124,8 kilobytes) 053 (768x512, 103,5 kilobytes) 054 (768x512, 101,6 kilobytes)

055 (341x512, 60,3 kilobytes) 056 (768x512, 129,0 kilobytes) 057 (768x512, 148,9 kilobytes) 058 (768x512, 90,0 kilobytes) 059 (768x512, 94,7 kilobytes) 060 (768x512, 96,3 kilobytes)

061 (768x512, 94,4 kilobytes) 062 (768x512, 140,7 kilobytes) 063 (768x512, 101,5 kilobytes) 064 (768x512, 131,9 kilobytes) 065 (768x512, 142,8 kilobytes) 066 (768x512, 88,5 kilobytes)

067 (768x512, 85,3 kilobytes) 068 (768x512, 107,5 kilobytes) 069 (768x512, 146,7 kilobytes) 070 (768x512, 138,7 kilobytes) 071 (768x512, 105,7 kilobytes) 072 (768x512, 107,0 kilobytes)

073 (768x512, 125,0 kilobytes) 074 (768x512, 155,1 kilobytes) 075 (768x512, 109,4 kilobytes) 076 (768x512, 161,8 kilobytes) 077 (768x512, 115,3 kilobytes) 078 (768x512, 104,3 kilobytes)

079 (768x512, 68,0 kilobytes) 080 (768x512, 114,6 kilobytes) 081 (768x512, 114,7 kilobytes) 082 (768x512, 106,6 kilobytes) 083 (768x512, 108,0 kilobytes) 084 (768x512, 109,3 kilobytes)

085 (768x512, 165,2 kilobytes) 086 (768x512, 135,0 kilobytes) 087 (768x512, 97,1 kilobytes) 088 (768x512, 114,9 kilobytes) 089 (768x512, 141,1 kilobytes) 090 (768x512, 109,5 kilobytes)

091 (768x512, 133,3 kilobytes) 092 (768x512, 161,4 kilobytes) 093 (768x512, 98,9 kilobytes) 094 (768x512, 202,5 kilobytes) 095 (768x512, 138,2 kilobytes) 096 (341x512, 77,8 kilobytes)

097 (768x512, 123,3 kilobytes) 098 (768x512, 114,8 kilobytes) 099 (768x512, 113,3 kilobytes) 100 (768x512, 87,9 kilobytes) 101 (768x512, 78,2 kilobytes) 102 (768x512, 97,8 kilobytes)

103 (768x512, 91,7 kilobytes) 104 (768x512, 112,5 kilobytes) 105 (768x512, 116,0 kilobytes) 106 (768x512, 139,8 kilobytes) 107 (341x512, 38,6 kilobytes) 108 (768x512, 92,4 kilobytes)

109 (341x512, 33,5 kilobytes) 110 (768x512, 63,3 kilobytes) 111 (768x512, 97,7 kilobytes) 112 (768x512, 83,9 kilobytes) 113 (768x512, 76,3 kilobytes) 114 (341x512, 41,4 kilobytes)

115 (768x512, 141,7 kilobytes) 116 (768x512, 126,8 kilobytes) 117 (768x512, 79,6 kilobytes) 118 (341x512, 41,7 kilobytes) 119 (341x512, 53,9 kilobytes) 120 (341x512, 48,9 kilobytes)

121 (768x512, 85,9 kilobytes) 122 (768x512, 64,2 kilobytes) 123 (768x512, 134,5 kilobytes) 124 (768x512, 105,0 kilobytes) 125 (768x512, 96,6 kilobytes) 126 (768x512, 106,1 kilobytes)

127 (341x512, 61,1 kilobytes) 128 (341x512, 70,6 kilobytes) 129 (768x512, 69,7 kilobytes) 130 (341x512, 47,3 kilobytes) 131 (768x512, 93,2 kilobytes) 132 (768x512, 104,9 kilobytes)

133 (768x512, 136,0 kilobytes) 134 (768x512, 109,5 kilobytes) 135 (768x512, 60,6 kilobytes) 136 (768x512, 70,9 kilobytes) 137 (768x512, 56,3 kilobytes) 138 (768x512, 59,3 kilobytes)

139 (768x512, 80,5 kilobytes) 140 (768x512, 77,9 kilobytes) 141 (768x512, 86,9 kilobytes) 142 (768x512, 95,1 kilobytes) 143 (768x512, 67,4 kilobytes) 144 (768x512, 133,8 kilobytes)

Copyright (C) 2000, Johan Bergström