Kalles bilder från fjällvandringen 2001

01 (332x512, 41,4 kilobytes) 02 (342x512, 54,4 kilobytes) 03 (768x462, 88,1 kilobytes) 04 (768x463, 147,4 kilobytes) 05 (768x462, 153,1 kilobytes) 06 (768x482, 38,5 kilobytes)

07 (768x482, 72,0 kilobytes) 08 (768x493, 96,5 kilobytes) 09 (768x482, 45,8 kilobytes) 10 (342x512, 64,5 kilobytes) 11 (768x489, 153,7 kilobytes) 12 (768x465, 78,9 kilobytes)

13 (768x463, 95,2 kilobytes) 14 (768x482, 131,0 kilobytes) 15 (768x482, 60,7 kilobytes) 16 (321x512, 57,2 kilobytes) 17 (321x512, 50,3 kilobytes) 18 (342x512, 40,3 kilobytes)

19 (342x512, 55,3 kilobytes) 20 (343x512, 55,0 kilobytes) 21 (768x463, 89,0 kilobytes) 22 (768x463, 71,5 kilobytes) 23 (321x512, 83,9 kilobytes) 24 (768x465, 48,0 kilobytes)

25 (768x482, 76,7 kilobytes) 26 (768x463, 168,2 kilobytes) 27 (768x482, 127,0 kilobytes) 28 (768x482, 81,1 kilobytes) 29 (342x512, 31,5 kilobytes) 30 (768x463, 119,2 kilobytes)

31 (768x490, 161,6 kilobytes) 32 (767x512, 152,8 kilobytes) 33 (342x512, 54,5 kilobytes) 34 (768x482, 152,1 kilobytes) 35 (768x464, 105,5 kilobytes) 36 (768x464, 140,6 kilobytes)

37 (768x482, 105,5 kilobytes) 38 (768x482, 102,5 kilobytes) 39 (768x482, 116,8 kilobytes) 40 (321x512, 49,7 kilobytes) 41 (768x482, 97,0 kilobytes) 42 (768x482, 74,8 kilobytes)

43 (768x482, 99,7 kilobytes) 44 (768x482, 139,0 kilobytes) 45 (768x482, 59,2 kilobytes) 46 (768x466, 104,2 kilobytes) 47 (768x482, 79,6 kilobytes) 48 (768x463, 91,2 kilobytes)

49 (768x482, 103,4 kilobytes) 50 (768x482, 47,8 kilobytes) 51 (768x482, 50,0 kilobytes) 52 (321x512, 36,6 kilobytes) 53 (768x482, 42,3 kilobytes) 54 (768x482, 71,4 kilobytes)

55 (768x482, 59,9 kilobytes) 56 (768x482, 47,7 kilobytes) 57 (768x466, 83,1 kilobytes) 58 (768x463, 47,2 kilobytes) 59 (343x512, 72,0 kilobytes) 60 (768x462, 80,9 kilobytes)

Copyright (C) 2001, Karl-Petter Åkesson