Fjällvandring 2002

Denna vandring gick ytterligare än gång till Jämtlandsfjällen.

Här hittar du Johans, Ulfs och Kalles alla bilder.

Deltagare
Johan Bergström
Ulf Nilrud
Lars Svensson
Per Stomhagen
Karl-Petter Åkesson

Länkar
Karta

Vandringar övriga år