Fjällvandring Abisko-Nikkaluokta 27 Juli - 8 Augusti 2004
Kalles bilder

Dag 0 - Från Göteborg till Abisko

001 (683x512, 83,6 kilobytes)

Dag 1 - Från Abisko till Abiskojaure

002 (683x512, 111,4 kilobytes) 003 (683x512, 128,0 kilobytes) 004 (384x512, 41,3 kilobytes) 005 (683x512, 149,2 kilobytes)
006 (683x512, 161,5 kilobytes) 007 (683x512, 127,8 kilobytes) 008 (384x512, 69,7 kilobytes) 009 (384x512, 56,0 kilobytes)
010 (683x512, 113,7 kilobytes) 011 (683x512, 164,6 kilobytes) 012 (683x512, 116,4 kilobytes) 013 (683x512, 104,3 kilobytes)
014 (384x512, 75,8 kilobytes)

Dag 2 - Från Abiskojaure till Alesjaure

015 (683x512, 99,8 kilobytes) 016 (683x512, 131,1 kilobytes) 017 (683x512, 104,4 kilobytes) 018 (384x512, 50,8 kilobytes)
019 (683x512, 102,7 kilobytes) 020 (683x512, 96,7 kilobytes) 021 (683x512, 141,3 kilobytes) 022 (683x512, 172,8 kilobytes)
023 (683x512, 134,5 kilobytes) 024 (384x512, 48,9 kilobytes) 025 (683x512, 75,6 kilobytes) 026 (683x512, 48,0 kilobytes)
027 (683x512, 70,5 kilobytes)

Dag 3 - Från Alesjaure till Vistas

028 (683x512, 118,7 kilobytes) 029 (683x512, 100,6 kilobytes) 030 (683x512, 189,4 kilobytes) 031 (683x512, 72,3 kilobytes)
032 (683x512, 111,4 kilobytes) 033 (384x512, 84,8 kilobytes) 034 (384x512, 88,7 kilobytes) 035 (384x512, 94,0 kilobytes)
036 (683x512, 115,9 kilobytes) 037 (683x512, 110,3 kilobytes) 038 (683x512, 158,3 kilobytes) 039 (683x512, 174,2 kilobytes)
040 (384x512, 92,3 kilobytes) 041 (683x512, 128,9 kilobytes) 042 (683x512, 152,4 kilobytes) 043 (683x512, 138,2 kilobytes)
044 (683x512, 159,0 kilobytes) 045 (683x512, 123,8 kilobytes) 046 (384x512, 45,9 kilobytes) 047 (683x512, 66,4 kilobytes)
048 (683x512, 47,4 kilobytes) 049 (683x512, 97,2 kilobytes)

Dag 4 - Från Vistas till Nallo

050 (683x512, 107,1 kilobytes) 051 (683x512, 143,1 kilobytes) 052 (683x512, 100,7 kilobytes) 053 (683x512, 104,9 kilobytes)
054 (683x512, 150,0 kilobytes) 055 (384x512, 50,5 kilobytes) 056 (384x512, 45,1 kilobytes) 057 (683x512, 99,4 kilobytes)
058 (683x512, 134,7 kilobytes) 059 (683x512, 88,1 kilobytes) 060 (683x512, 65,5 kilobytes) 061 (384x512, 49,1 kilobytes)
062 (683x512, 141,4 kilobytes) 063 (384x512, 95,3 kilobytes) 064 (384x512, 55,5 kilobytes) 065 (683x512, 128,0 kilobytes)
066 (683x512, 116,3 kilobytes) 067 (384x512, 63,1 kilobytes) 068 (384x512, 75,4 kilobytes) 069 (683x512, 61,5 kilobytes)
070 (384x512, 52,5 kilobytes) 071 (683x512, 59,6 kilobytes) 072 (384x512, 46,2 kilobytes) 073 (683x512, 132,6 kilobytes)

Dag 5 - Dagstur till Unna Räita stugan

074 (683x512, 137,0 kilobytes) 075 (384x512, 51,0 kilobytes) 076 (683x512, 135,4 kilobytes) 077 (384x512, 63,9 kilobytes)
078 (683x512, 136,0 kilobytes) 079 (683x512, 153,4 kilobytes) 080 (384x512, 51,7 kilobytes) 081 (384x512, 61,1 kilobytes)
082 (683x512, 115,7 kilobytes) 083 (384x512, 73,7 kilobytes) 084 (384x512, 77,5 kilobytes) 085 (683x512, 101,3 kilobytes)
086 (384x512, 55,5 kilobytes) 087 (384x512, 57,4 kilobytes) 088 (384x512, 68,0 kilobytes) 089 (683x512, 83,1 kilobytes)
090 (384x512, 79,7 kilobytes) 091 (384x512, 69,1 kilobytes) 092 (683x512, 94,2 kilobytes) 093 (384x512, 67,9 kilobytes)
094 (683x512, 99,5 kilobytes) 095 (683x512, 80,5 kilobytes)

Dag 6 - Från Nallo till Singi

096 (683x512, 128,1 kilobytes) 097 (683x512, 96,4 kilobytes) 098 (683x512, 128,4 kilobytes) 099 (683x512, 131,1 kilobytes)
100 (683x512, 69,5 kilobytes) 101 (384x512, 46,5 kilobytes) 102 (683x512, 73,9 kilobytes) 103 (683x512, 77,6 kilobytes)
104 (683x512, 98,0 kilobytes) 105 (384x512, 52,3 kilobytes) 106 (683x512, 128,2 kilobytes) 107 (384x512, 56,8 kilobytes)
108 (683x512, 110,0 kilobytes) 109 (683x512, 118,0 kilobytes) 110 (384x512, 37,7 kilobytes) 111 (683x512, 137,8 kilobytes)
112 (683x512, 88,4 kilobytes) 113 (683x512, 98,0 kilobytes)

Dag 7 - Toppbestigning av Kebnekaise

114 (683x512, 66,4 kilobytes) 115 (384x512, 82,5 kilobytes) 116 (384x512, 110,9 kilobytes) 117 (683x512, 170,4 kilobytes)
118 (384x512, 68,0 kilobytes) 119 (683x512, 96,8 kilobytes) 120 (384x512, 59,7 kilobytes) 121 (683x512, 132,2 kilobytes)
122 (683x512, 99,6 kilobytes) 123 (683x512, 135,2 kilobytes) 124 (384x512, 34,5 kilobytes) 125 (683x512, 69,4 kilobytes)
126 (384x512, 61,2 kilobytes) 127 (384x512, 62,5 kilobytes) 128 (683x512, 61,0 kilobytes) 129 (683x512, 96,2 kilobytes)
130 (683x512, 92,6 kilobytes) 131 (384x512, 40,5 kilobytes) 132 (683x512, 98,1 kilobytes) 133 (683x512, 75,8 kilobytes)
134 (683x512, 65,5 kilobytes) 135 (683x512, 81,2 kilobytes) 136 (683x512, 129,5 kilobytes) 137 (683x512, 35,3 kilobytes)
138 (384x512, 19,4 kilobytes)

Dag 8 - Från Singi till Kebnekaise fjällstation

139 (683x512, 126,0 kilobytes) 140 (683x512, 138,7 kilobytes) 141 (683x512, 92,7 kilobytes) 142 (683x512, 174,6 kilobytes)
143 (683x512, 100,7 kilobytes) 144 (683x512, 121,2 kilobytes) 145 (384x512, 62,7 kilobytes) 146 (683x512, 88,9 kilobytes)
147 (683x512, 156,8 kilobytes) 148 (683x512, 173,6 kilobytes) 149 (683x512, 143,1 kilobytes) 150 (384x512, 62,2 kilobytes)
151 (683x512, 56,5 kilobytes)

Dag 9 - Vilodag på Kebnekaise fjällstation

152 (683x512, 124,4 kilobytes)

Dag 10 - Glaciärtur till Storglaciären

153 (384x512, 54,8 kilobytes) 154 (384x512, 70,6 kilobytes) 155 (683x512, 73,3 kilobytes) 156 (683x512, 124,0 kilobytes)
157 (683x512, 101,6 kilobytes) 158 (384x512, 44,0 kilobytes) 159 (384x512, 46,2 kilobytes) 160 (384x512, 33,6 kilobytes)
161 (683x512, 72,8 kilobytes) 162 (384x512, 44,7 kilobytes) 163 (683x512, 69,6 kilobytes) 164 (384x512, 47,0 kilobytes)
165 (683x512, 73,3 kilobytes) 166 (384x512, 35,2 kilobytes) 167 (683x512, 60,8 kilobytes) 168 (683x512, 70,5 kilobytes)
169 (683x512, 83,0 kilobytes) 170 (683x512, 75,2 kilobytes) 171 (683x512, 76,1 kilobytes) 172 (384x512, 41,7 kilobytes)
173 (384x512, 49,8 kilobytes) 174 (683x512, 98,8 kilobytes) 175 (683x512, 75,3 kilobytes) 176 (683x512, 101,6 kilobytes)
177 (683x512, 89,8 kilobytes) 178 (683x512, 90,8 kilobytes)

Dag 11 - Från Kebnekaise fjällstation till Nikkaloukta

179 (683x512, 153,3 kilobytes) 180 (683x512, 122,1 kilobytes) 181 (683x512, 97,3 kilobytes) 182 (683x512, 81,3 kilobytes)
183 (683x512, 81,1 kilobytes) 184 (683x512, 157,0 kilobytes) 185 (683x512, 113,0 kilobytes) 186 (683x512, 48,1 kilobytes)
187 (683x512, 118,3 kilobytes) 188 (384x512, 66,1 kilobytes) 189 (384x512, 68,2 kilobytes) 190 (384x512, 102,6 kilobytes)
191 (683x512, 80,0 kilobytes) 192 (683x512, 97,0 kilobytes) 193 (384x512, 21,8 kilobytes) 194 (683x512, 49,7 kilobytes)
195 (683x512, 39,0 kilobytes) 196 (683x512, 40,2 kilobytes) 197 (683x512, 38,6 kilobytes)

Dag 12 - Från Nikkaloukta till Göteborg

198 (384x512, 52,0 kilobytes) 199 (683x512, 116,9 kilobytes)

Copyright © 2004, Karl-Petter Åkesson
Tillbaka