Kalles bilder från vandringen sommaren 2006
31 Juli - 5 Augusti

Dag 1 - Avfärd - 31 Juli

001 (341x512, 58,5 kilobytes) 002 (768x512, 106,7 kilobytes) 003 (341x512, 65,2 kilobytes) 004 (341x512, 57,8 kilobytes)
005 (341x512, 37,8 kilobytes) 006 (768x512, 72,6 kilobytes) 007 (768x512, 78,9 kilobytes) 008 (341x512, 62,9 kilobytes)
009 (768x512, 68,0 kilobytes) 010 (768x512, 58,2 kilobytes)

Dag 2 - Nedalshytta - Tempeldalen - 1 Augusti

011 (768x512, 73,2 kilobytes)

Dag 3 - Tempeldalen - Sylarnasfjällstation - 2 Augusti

012 (768x512, 45,5 kilobytes) 013 (768x512, 60,2 kilobytes) 014 (341x512, 39,5 kilobytes) 015 (341x512, 32,2 kilobytes)
016 (341x512, 40,6 kilobytes) 017 (768x512, 120,8 kilobytes) 018 (768x512, 119,2 kilobytes) 019 (341x512, 33,3 kilobytes)
020 (768x512, 75,1 kilobytes) 021 (768x512, 87,2 kilobytes) 022 (341x512, 53,8 kilobytes) 023 (768x512, 77,1 kilobytes)
024 (341x512, 40,4 kilobytes) 025 (768x512, 63,9 kilobytes) 026 (341x512, 33,1 kilobytes) 027 (341x512, 61,8 kilobytes)
028 (341x512, 61,2 kilobytes) 029 (341x512, 52,2 kilobytes) 030 (341x512, 48,7 kilobytes) 031 (768x512, 158,1 kilobytes)
032 (341x512, 49,2 kilobytes) 033 (768x512, 129,1 kilobytes) 034 (768x512, 194,1 kilobytes) 035 (341x512, 23,3 kilobytes)
036 (768x512, 65,5 kilobytes) 037 (768x512, 86,6 kilobytes) 038 (768x512, 48,1 kilobytes) 039 (768x512, 66,3 kilobytes)
040 (768x512, 91,5 kilobytes) 041 (768x512, 25,7 kilobytes)

Dag 4 - Sylarnasfjällstation - Slottsdalen - 3 Augusti

042 (341x512, 64,7 kilobytes) 043 (341x512, 14,6 kilobytes) 044 (768x512, 102,6 kilobytes) 045 (768x512, 123,1 kilobytes)
046 (341x512, 59,2 kilobytes) 047 (341x512, 77,6 kilobytes) 048 (768x512, 95,1 kilobytes) 049 (768x512, 73,3 kilobytes)
050 (768x512, 140,9 kilobytes) 051 (768x512, 110,1 kilobytes) 052 (768x512, 94,3 kilobytes) 053 (341x512, 56,3 kilobytes)
054 (768x512, 127,3 kilobytes) 055 (768x512, 167,4 kilobytes) 056 (341x512, 54,0 kilobytes) 057 (341x512, 57,0 kilobytes)
058 (768x512, 99,0 kilobytes) 059 (341x512, 55,1 kilobytes) 060 (341x512, 49,0 kilobytes) 061 (341x512, 35,7 kilobytes)
062 (341x512, 44,6 kilobytes) 063 (768x512, 128,5 kilobytes) 064 (341x512, 26,7 kilobytes) 065 (341x512, 30,4 kilobytes)
066 (768x512, 102,8 kilobytes) 067 (768x512, 93,9 kilobytes) 068 (341x512, 42,8 kilobytes) 069 (768x512, 112,5 kilobytes)
070 (341x512, 51,7 kilobytes) 071 (341x512, 53,4 kilobytes) 072 (341x512, 37,4 kilobytes) 073 (768x512, 88,3 kilobytes)
074 (768x512, 111,7 kilobytes) 075 (341x512, 60,4 kilobytes) 076 (341x512, 40,7 kilobytes) 077 (341x512, 57,4 kilobytes)
078 (341x512, 40,2 kilobytes) 079 (768x512, 116,9 kilobytes) 080 (341x512, 94,1 kilobytes) 081 (341x512, 48,8 kilobytes)
082 (768x512, 78,1 kilobytes) 083 (341x512, 66,4 kilobytes) 084 (768x512, 75,9 kilobytes) 085 (768x512, 113,5 kilobytes)
086 (768x512, 130,5 kilobytes) 087 (341x512, 68,9 kilobytes) 088 (341x512, 49,6 kilobytes) 089 (341x512, 80,7 kilobytes)
090 (768x512, 62,7 kilobytes)

Dag 5 - Slottsdalen - Steinfjellet - 4 Augusti

091 (768x512, 195,0 kilobytes) 092 (341x512, 43,3 kilobytes) 093 (768x512, 137,1 kilobytes) 094 (768x512, 89,0 kilobytes)
095 (768x512, 76,0 kilobytes) 096 (341x512, 61,1 kilobytes) 097 (768x512, 138,1 kilobytes) 098 (341x512, 52,2 kilobytes)
099 (341x512, 44,5 kilobytes) 100 (341x512, 57,3 kilobytes) 101 (768x512, 125,4 kilobytes) 102 (341x512, 47,0 kilobytes)
103 (768x512, 92,3 kilobytes) 104 (768x512, 80,4 kilobytes) 105 (768x512, 81,9 kilobytes) 106 (768x512, 130,3 kilobytes)
107 (341x512, 51,6 kilobytes) 108 (768x512, 81,1 kilobytes) 109 (768x512, 78,8 kilobytes) 110 (341x512, 40,3 kilobytes)
111 (768x512, 78,2 kilobytes) 112 (341x512, 51,3 kilobytes) 113 (768x512, 34,2 kilobytes) 114 (768x512, 83,5 kilobytes)
115 (341x512, 27,2 kilobytes) 116 (341x512, 24,6 kilobytes) 117 (341x512, 25,2 kilobytes) 118 (768x512, 24,4 kilobytes)

Dag 6 - Hemfärd - 5 Augusti

119 (341x512, 71,7 kilobytes) 120 (341x512, 54,9 kilobytes) 121 (341x512, 67,8 kilobytes) 122 (341x512, 59,2 kilobytes)
123 (768x512, 95,4 kilobytes) 124 (768x512, 87,8 kilobytes)

Copyright © 2005, Karl-Petter Åkesson
Tillbaka