Jämtlandstriangeln 21-23 September 2007


Uppfärd samt dag 1
001 (768x512, 70,4 kilobytes) 002 (768x512, 101,3 kilobytes) 003 (768x512, 115,3 kilobytes) 004 (768x512, 90,0 kilobytes)
005 (768x512, 91,0 kilobytes) 006 (768x512, 93,1 kilobytes) 007 (341x512, 52,4 kilobytes) 008 (768x512, 97,5 kilobytes)
009 (768x512, 127,4 kilobytes) 010 (768x512, 195,9 kilobytes) 011 (341x512, 52,5 kilobytes) 012 (341x512, 43,5 kilobytes)
013 (768x512, 81,5 kilobytes) 014 (341x512, 47,0 kilobytes) 015 (768x512, 110,0 kilobytes) 016 (768x512, 139,5 kilobytes)
017 (768x512, 78,9 kilobytes) 019 (768x512, 107,1 kilobytes) 020 (768x512, 85,2 kilobytes)


Dag 2
021 (768x512, 125,9 kilobytes) 022 (341x512, 50,3 kilobytes) 023 (768x512, 128,3 kilobytes) 024 (768x512, 116,7 kilobytes)
025 (768x512, 96,4 kilobytes) 026 (768x512, 104,0 kilobytes) 027 (768x512, 141,5 kilobytes) 028 (768x512, 59,5 kilobytes)
029 (768x512, 104,4 kilobytes) 030 (768x512, 100,0 kilobytes) 031 (768x512, 79,4 kilobytes) 032 (768x512, 83,8 kilobytes)
033 (768x512, 79,1 kilobytes) 034 (768x512, 35,1 kilobytes)


Dag 3
035 (341x512, 45,3 kilobytes) 036 (341x512, 64,0 kilobytes) 037 (768x512, 104,1 kilobytes) 038 (768x512, 91,7 kilobytes)


039 (2988x512, 393,1 kilobytes)


040 (768x512, 144,1 kilobytes) 041 (341x512, 52,9 kilobytes) 042 (341x512, 56,3 kilobytes) 043 (768x512, 86,1 kilobytes)
045 (768x512, 156,5 kilobytes) 046 (341x512, 55,7 kilobytes) 047 (768x512, 95,8 kilobytes) 048 (768x512, 118,8 kilobytes)
049 (768x512, 93,5 kilobytes) 050 (768x512, 74,2 kilobytes) 051 (768x512, 112,9 kilobytes) 052 (341x512, 64,6 kilobytes)
053 (768x512, 114,2 kilobytes) 054 (341x512, 43,6 kilobytes) 055 (414x512, 85,1 kilobytes) 056 (341x512, 52,3 kilobytes)

Copyright © 2007, Karl-Petter Åkesson


Tillbaka