Fjällvandring 2001

Denna vandring gick ytterligare än gång till Jämtlandsfjällen.

Här hittar du Ulfs och Kalles alla bilder.

Deltagare
Ulf Nilrud
Karl-Petter Åkesson

Länkar
Karta

Vandringar övriga år