Karl-Petters bilder från fjällvandringen och paddlingen i Rogen 2005

Dag 0 (3 Aug) Göteborg - Kärringsjön

001 (768x512, 93,1 kilobytes) 002 (768x512, 115,0 kilobytes) 003 (768x512, 134,1 kilobytes) 004 (768x512, 83,7 kilobytes)
005 (341x512, 45,2 kilobytes) 006 (341x512, 57,8 kilobytes) 007 (341x512, 72,2 kilobytes) 008 (768x512, 109,5 kilobytes)
009 (341x512, 52,9 kilobytes)

Dag 1 (4 Aug) Kärringsjön - Ön söder om Kläppnäset

010 (341x512, 53,0 kilobytes) 011 (768x512, 122,8 kilobytes) 012 (768x512, 74,2 kilobytes) 013 (341x512, 72,5 kilobytes)
014 (341x512, 54,2 kilobytes) 015 (341x512, 45,5 kilobytes) 016 (768x512, 79,8 kilobytes) 017 (341x512, 73,1 kilobytes)
018 (768x512, 51,0 kilobytes) 019 (768x512, 177,3 kilobytes) 020 (341x512, 52,5 kilobytes) 021 (341x512, 29,1 kilobytes)
022 (768x512, 168,7 kilobytes) 023 (768x512, 148,2 kilobytes) 024 (768x512, 103,5 kilobytes) 025 (768x512, 110,3 kilobytes)
026 (341x512, 61,6 kilobytes) 027 (768x512, 128,4 kilobytes) 028 (341x512, 33,0 kilobytes) 029 (768x512, 39,6 kilobytes)
030 (768x512, 71,2 kilobytes) 031 (768x512, 75,4 kilobytes) 032 (768x512, 78,9 kilobytes)

Dag 2 (5 Aug) - Ön söder om Kläppnäset - Storfisktjörnane

033 (768x512, 82,7 kilobytes) 034 (768x512, 108,1 kilobytes) 035 (768x512, 89,1 kilobytes) 036 (768x512, 97,6 kilobytes)
037 (768x512, 111,3 kilobytes) 038 (341x512, 43,4 kilobytes) 039 (341x512, 52,9 kilobytes) 040 (341x512, 59,9 kilobytes)
41a (768x213, 66,1 kilobytes)
041 (341x512, 85,9 kilobytes) 042 (768x512, 163,9 kilobytes) 043 (341x512, 86,2 kilobytes) 044 (341x512, 88,0 kilobytes)
045 (768x512, 181,9 kilobytes) 046 (341x512, 33,2 kilobytes) 047 (341x512, 61,8 kilobytes)

Dag 3 (6 Aug) - Storfisktjörnane - Oasen vid Store-Svuku

048 (341x512, 51,7 kilobytes) 049 (341x512, 56,7 kilobytes) 050 (768x512, 158,2 kilobytes) 051 (341x512, 68,9 kilobytes)
052 (768x512, 159,3 kilobytes) 053 (768x512, 181,0 kilobytes) 054 (341x512, 34,4 kilobytes)

Dag 4 (7 Aug) - Oasen vid Store-Svuku

055 (768x512, 91,6 kilobytes) 056 (768x512, 100,1 kilobytes) 057 (341x512, 34,8 kilobytes) 058 (768x512, 189,8 kilobytes)
059 (768x512, 97,9 kilobytes) 060 (768x512, 77,1 kilobytes) 061 (768x512, 162,8 kilobytes) 062 (768x512, 146,2 kilobytes)
063 (768x512, 106,4 kilobytes) 064 (768x512, 96,2 kilobytes)

Dag 5 (8 Aug) - Oasen vid Store-Svuku - Riksröse 145A

065 (768x512, 70,9 kilobytes) 066 (768x512, 72,4 kilobytes) 067 (768x512, 100,5 kilobytes) 068 (768x512, 114,5 kilobytes)
069 (768x512, 76,6 kilobytes) 070 (768x512, 133,0 kilobytes) 071 (768x512, 136,1 kilobytes) 072 (768x512, 92,8 kilobytes)
073 (768x512, 112,8 kilobytes) 074 (341x512, 59,8 kilobytes) 075 (341x512, 95,0 kilobytes) 076 (341x512, 89,8 kilobytes)
077 (768x512, 192,9 kilobytes) 078 (768x512, 162,3 kilobytes) 079 (768x512, 153,3 kilobytes) 080 (768x512, 112,7 kilobytes)
081 (768x512, 174,3 kilobytes) 082 (341x512, 79,6 kilobytes) 083 (341x512, 85,4 kilobytes)

Dag 6 (9 Aug) - Riksröse 145A - Skedbrostugan

084 (768x512, 116,6 kilobytes) 085 (768x512, 86,7 kilobytes) 086 (768x512, 85,9 kilobytes) 087 (341x512, 54,0 kilobytes)
088 (768x512, 100,1 kilobytes) 089 (768x512, 87,0 kilobytes) 090 (341x512, 27,6 kilobytes) 091 (768x512, 44,6 kilobytes)
092 (768x512, 48,5 kilobytes) 093 (768x512, 105,7 kilobytes) 094 (341x512, 35,1 kilobytes) 095 (341x512, 72,5 kilobytes)
096 (384x512, 85,0 kilobytes) 097 (683x512, 39,1 kilobytes) 098 (683x512, 73,7 kilobytes) 099 (341x512, 45,6 kilobytes)
100 (768x512, 54,9 kilobytes) 101 (341x512, 30,3 kilobytes) 102 (768x512, 44,7 kilobytes) 103 (768x512, 47,2 kilobytes)
104 (768x512, 55,6 kilobytes) 105 (768x512, 60,1 kilobytes) 106 (768x512, 69,5 kilobytes) 107 (768x512, 81,0 kilobytes)
108 (768x512, 156,5 kilobytes) 109 (341x512, 72,5 kilobytes) 110 (341x512, 60,1 kilobytes) 111 (768x512, 119,6 kilobytes)
112 (768x512, 115,2 kilobytes) 113 (341x512, 56,6 kilobytes)

Dag 7 (10 Aug) - Skedbrostugan - Rogenstugan

114 (683x512, 62,9 kilobytes) 115 (768x512, 78,0 kilobytes) 116 (768x512, 144,6 kilobytes) 117 (768x512, 127,5 kilobytes)
118 (768x512, 83,1 kilobytes) 119 (384x512, 42,4 kilobytes) 120 (341x512, 67,6 kilobytes) 121 (768x512, 156,4 kilobytes)
122 (768x512, 163,9 kilobytes) 123 (768x512, 124,0 kilobytes) 124 (768x512, 120,9 kilobytes) 125 (768x512, 149,0 kilobytes)
126 (683x512, 96,4 kilobytes) 127 (384x512, 61,1 kilobytes) 128 (683x512, 90,5 kilobytes) 129 (683x512, 60,3 kilobytes)
130 (683x512, 34,2 kilobytes) 131 (683x512, 154,5 kilobytes) 132 (683x512, 56,1 kilobytes) 133 (384x512, 90,1 kilobytes)
134 (683x512, 74,0 kilobytes) 135 (768x512, 93,7 kilobytes) 136 (768x512, 81,7 kilobytes)

Dag 8 (11 Aug) - Rogenstugan

137 (768x512, 103,5 kilobytes) 138 (683x512, 79,3 kilobytes) 139 (683x512, 62,7 kilobytes) 140 (768x512, 186,9 kilobytes)
141 (768x512, 106,0 kilobytes) 142 (768x512, 99,4 kilobytes) 143 (768x512, 88,7 kilobytes) 144 (768x512, 100,0 kilobytes)
145 (341x512, 55,6 kilobytes) 146 (341x512, 61,0 kilobytes) 147 (341x512, 55,8 kilobytes) 148 (341x512, 70,4 kilobytes)
149 (768x512, 110,0 kilobytes) 150 (768x512, 119,9 kilobytes) 151 (341x512, 58,9 kilobytes) 152 (768x512, 110,3 kilobytes)
153 (768x512, 77,2 kilobytes) 154 (768x512, 85,2 kilobytes) 155 (768x512, 72,2 kilobytes) 156 (768x512, 116,3 kilobytes)
157 (768x512, 167,4 kilobytes) 158 (768x512, 97,4 kilobytes) 159 (768x512, 91,1 kilobytes) 160 (768x512, 90,9 kilobytes)

Dag 9 (12 Aug) - Rogenstugan

161 (341x512, 48,1 kilobytes) 162 (768x512, 106,1 kilobytes) 163 (768x512, 93,9 kilobytes) 164 (384x512, 53,6 kilobytes)
165 (384x512, 54,7 kilobytes) 166 (683x512, 49,7 kilobytes) 167 (768x512, 129,3 kilobytes) 168 (341x512, 54,3 kilobytes)
169 (341x512, 54,5 kilobytes) 170 (341x512, 24,1 kilobytes) 171 (341x512, 53,1 kilobytes) 172 (768x512, 95,7 kilobytes)
173 (768x512, 81,2 kilobytes)

Dag 10 (13 Aug) - Rogenstugan - Kärringsjön

174 (768x512, 130,3 kilobytes) 175 (768x512, 129,4 kilobytes) 176 (768x512, 165,9 kilobytes) 177 (341x512, 73,4 kilobytes)
178 (768x512, 165,7 kilobytes) 179 (341x512, 76,1 kilobytes) 180 (768x512, 137,7 kilobytes) 181 (683x512, 93,3 kilobytes)
182 (683x512, 76,6 kilobytes) 183 (683x512, 58,9 kilobytes) 184 (683x512, 68,9 kilobytes) 185 (768x512, 71,1 kilobytes)
186 (768x512, 116,0 kilobytes) 187 (768x512, 184,3 kilobytes) 188 (341x512, 53,5 kilobytes) 189 (768x512, 108,8 kilobytes)
190 (768x512, 92,4 kilobytes) 191 (341x512, 65,5 kilobytes) 192 (341x512, 46,7 kilobytes) 193 (341x512, 47,6 kilobytes)
194 (341x512, 50,4 kilobytes) 195 (341x512, 58,2 kilobytes) 196 (768x512, 101,9 kilobytes) 197 (341x512, 34,5 kilobytes)
198 (768x512, 163,4 kilobytes) 199 (768x512, 135,0 kilobytes) 200 (341x512, 58,6 kilobytes) 201 (768x512, 169,7 kilobytes)
202 (341x512, 84,0 kilobytes) 203 (341x512, 82,3 kilobytes) 204 (768x512, 166,3 kilobytes) 205 (768x512, 162,6 kilobytes)
206 (768x512, 99,9 kilobytes) 207 (768x512, 150,1 kilobytes) 208 (341x512, 64,2 kilobytes) 209 (768x512, 96,2 kilobytes)
210 (341x512, 41,1 kilobytes) 211 (341x512, 35,4 kilobytes) 212 (341x512, 81,2 kilobytes) 213 (768x512, 156,9 kilobytes)
214 (768x512, 70,1 kilobytes) 215 (768x512, 61,7 kilobytes) 216 (768x512, 85,4 kilobytes) 217 (768x512, 137,7 kilobytes)
218 (341x512, 52,0 kilobytes) 219 (768x512, 116,1 kilobytes) 220 (768x512, 96,4 kilobytes)

Copyright © 2005, Karl-Petter Åkesson
Tillbaka