Fjällvandring 23 -29 Juli 2007
Storådörren fram och tillbaka


Resan upp
001 (768x512, 109,9 kilobytes) 002 (341x512, 43,2 kilobytes) 003 (768x512, 103,2 kilobytes) 004 (768x512, 98,9 kilobytes)
005 (768x512, 88,6 kilobytes) 006 (768x512, 85,8 kilobytes)


007 (1236x512, 130,5 kilobytes)


Första etappen
008 (768x512, 132,9 kilobytes) 009 (768x512, 76,4 kilobytes) 010 (341x512, 36,5 kilobytes)


Dag 2
011 (768x512, 87,3 kilobytes) 012 (768x512, 91,9 kilobytes) 013 (768x512, 99,1 kilobytes) 015 (768x512, 153,0 kilobytes)
016 (768x512, 108,0 kilobytes) 017 (768x512, 72,9 kilobytes) 018 (768x512, 79,7 kilobytes) 019 (768x512, 78,1 kilobytes)
020 (768x512, 84,4 kilobytes) 021 (341x512, 29,2 kilobytes) 022 (768x512, 44,5 kilobytes) 023 (768x512, 66,9 kilobytes)
024 (768x512, 120,1 kilobytes) 026 (768x512, 109,9 kilobytes) 027 (341x512, 33,5 kilobytes) 028 (768x512, 69,9 kilobytes)
029 (768x512, 90,5 kilobytes) 030 (768x512, 62,0 kilobytes)


014 (1216x512, 159,3 kilobytes)
025 (2486x512, 286,1 kilobytes)


Dag 3
031 (341x512, 73,9 kilobytes) 032 (768x512, 69,5 kilobytes) 033 (768x512, 72,5 kilobytes) 034 (768x512, 103,1 kilobytes)
035 (768x512, 123,7 kilobytes) 036 (768x512, 68,7 kilobytes) 037 (768x512, 139,3 kilobytes) 038 (768x512, 109,7 kilobytes)
039 (341x512, 44,1 kilobytes) 041 (768x512, 125,3 kilobytes) 042 (768x512, 72,9 kilobytes) 043 (768x512, 66,9 kilobytes)
044 (768x512, 103,5 kilobytes) 045 (768x512, 121,3 kilobytes) 046 (768x512, 72,8 kilobytes) 047 (768x512, 89,9 kilobytes)
048 (768x512, 100,1 kilobytes) 049 (768x512, 89,2 kilobytes) 050 (768x512, 92,1 kilobytes) 051 (768x512, 76,7 kilobytes)
052 (768x512, 118,3 kilobytes) 053 (768x512, 88,6 kilobytes) 054 (768x512, 64,2 kilobytes) 055 (768x512, 86,0 kilobytes)


040 (2275x512, 367,8 kilobytes)


Dag 4
056 (768x512, 81,4 kilobytes) 057 (768x512, 192,1 kilobytes) 058 (768x512, 192,6 kilobytes) 059 (768x512, 135,0 kilobytes)
060 (768x512, 133,0 kilobytes) 061 (341x512, 55,8 kilobytes) 062 (341x512, 60,5 kilobytes) 063 (768x512, 146,0 kilobytes)
064 (768x512, 89,1 kilobytes) 065 (768x512, 77,0 kilobytes) 066 (768x512, 77,8 kilobytes) 067 (341x512, 64,6 kilobytes)
068 (768x512, 106,0 kilobytes) 070 (768x512, 70,1 kilobytes) 071 (768x512, 56,0 kilobytes) 072 (768x512, 60,3 kilobytes)
073 (768x512, 60,1 kilobytes) 075 (768x512, 36,6 kilobytes) 076 (768x512, 28,3 kilobytes) 077 (768x512, 67,0 kilobytes)
078 (341x512, 17,9 kilobytes) 079 (768x512, 45,1 kilobytes)


069 (2081x512, 295,7 kilobytes)
074 (2359x512, 195,6 kilobytes)


Dag 5
080 (768x512, 78,8 kilobytes) 081 (768x512, 143,9 kilobytes) 082 (768x512, 173,2 kilobytes) 083 (768x512, 68,6 kilobytes)
084 (768x512, 47,5 kilobytes) 085 (768x512, 93,4 kilobytes) 086 (768x512, 88,4 kilobytes) 087 (341x512, 60,3 kilobytes)
088 (768x512, 56,7 kilobytes)


Dag 6
089 (768x512, 79,1 kilobytes) 091 (768x512, 197,0 kilobytes) 092 (341x512, 37,6 kilobytes) 093 (768x512, 86,4 kilobytes)
094 (768x512, 108,8 kilobytes) 095 (341x512, 29,4 kilobytes) 096 (768x512, 56,3 kilobytes) 097 (768x512, 64,0 kilobytes)
098 (768x512, 55,7 kilobytes) 099 (768x512, 96,7 kilobytes) 100 (341x512, 36,9 kilobytes) 101 (768x512, 162,5 kilobytes)
102 (768x512, 71,8 kilobytes)


090 (1392x512, 222,0 kilobytes)


Storsjö Fiskecamp
103 (341x512, 53,4 kilobytes) 104 (768x512, 70,8 kilobytes) 105 (341x512, 45,8 kilobytes) 106 (341x512, 41,2 kilobytes)
107 (768x512, 139,6 kilobytes) 108 (341x512, 58,5 kilobytes) 109 (341x512, 57,9 kilobytes) 110 (768x512, 92,6 kilobytes)
111 (768x512, 125,9 kilobytes)


Hemfärd
112 (768x512, 57,7 kilobytes)

Copyright © 2007, Karl-Petter Åkesson


Tillbaka