Maytech remote and MakerX VESC

Building the tow boogie I am using the Maytech MTSKR1905WF Remote and the MakerX Hi200/75V VESC together with the Flipsky 65161 motor. Here are som some quick notes about the settings I have used to get things to work as I want.

There is a circuits diagram on the Maytech page which makes it easy to connect the remote receiver and the VESC together using the pinout picture on the MakerX page.


VESC App settings:

  • if you are using firmware version 5.03 (VESC TOOL 3.1) or above – turn off the phase filter, see here for more details
  • Set App to Use to UART – gives much quicker response than the Maytech recommended UART and PPM.
  • Use the Maytech recommended Control Type: Current No Reverse under VESC Remote
  • For quicker response on the remote, change the Input Deadband to something like 3% under VESC Remote

VESC Motor Settings:

  • Set Motor Current Max to 140A
  • Do not set Motor Current Max Brake to 0A but some negativa number like -1A
  • Set Absolute Maximum Current to 180A

Here are some screen dumps to better explain the settings

App to Use: UART
VESC Remote settings
Motor Settings


Reklamfritt – både vanlig reklam och reklambreven!

Äntligen går det lätt att regga sig för att slippa adresserad reklam! Plus man slipper den vanliga reklamen med!

Dock dom har lite kvar o fixa på sajten, jag klarade inte registrera mig via Flock utan var tvungen att köra Internet Explorer. Men det är nog bara lite barnsjukdomar så här i starten! Så hjälp dem gärna att sprida ordet och få chans och få ett år reklamfritt spotify med!!