Installing Xiaomi XiaoFang with OctoPrint

I wanted to have a live video stream from my Snapmaker 2.0 since it now has got a space in a closet. After a couple of tries to use a live video stream from the XiaoFang camera I realized it would not be a good solution. Quite a lot of tweaking to get it to work and it would require quite some resources from the Raspberry and thus might affect prints. But I still wanted to use that camera since I already had it.
OctoPrint video

After looking through the OctoPrint forum I saw that some people had used a special firmware on Wyze cameras to just make them into webcameras and connect directly to the Raspberry. The Wyze camera and the XiaoFang are the same camera, but wonder if it would just work to use that firmware? Found an article indicating it should work so gave it a try. Went to the firmware page and followed the instructions. Built a USB A to USB A cable and connected the camera to my PC. Wow, it is a webcam! Connected it the the Raspberry and entered the default settings for camera. Voila!

Ta bort plast som fastnat

Fick ju lite problem med skrivaren på grund av felaktiga inställningar och var lite fundersam till hur plockar man isär den och sedan sätter ihop den för att få bort plast som fastnat. Som tur är har andra redan gjort det och det fanns bra filmer på YouTube. Denna tyckte jag var bäst.

En sak som är viktig vad gäller PrimaCreator skrivaren är att den säljs under flera olika namn och det vanligaste verkar vara MonoPrice Select Mini och söker man på det hittar man tex denna utmärkta Wiki med gott om kunskap om skrivaren och instruktioner.

Ny 3D skrivare och inställningar till den

För ca en månad sedan dök det upp en post i 3D Sweden om en 3D skrivare som kostade relativt lite och verkade vara av bra kvalité, PrimaCreator P120. Så jag slog till och beställde en.

Så här om helgen var det dags att testa den rejält men stötte på problem. Det gick bra med t.ex. den katt söm följde med en fil för på minneskortet men så fort jag slicade själv så gick det åt skogen. Testade en hel del men sedan i ren desperation postade jag i 3D Sweden och fick rätt snabbt svar! Tack Niklas! Det visade sig vara först och främst Retraction Distance som var fel. När jag ställde in det på 3.15mm så fungerade det perfekt.

För andra som skaffar denna skrivare och köper samma plast(filament) så här finns mina inställningar för Cura:
generella Cura profilen
material filen

Och här är en bild på skrivarinställningarna och start och slut kod.

Start kod:
; From Niklas Ramström
G28 ; home all axes
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 X5 Y119 E10 F1000.0 ; extrude 10mm to prime the nozzle
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 Z3.0 F9000 ;move the head 3mm up just to be safe
G92 E0 ;zero the extruded length again

Slut kod:
; Mix of Niklas Ramström and default
M104 S0 ; turn off extruder
M140 S0 ; turn off bed

G92 E1
G1 E-1 F300

G91 ; use relative coordinates
G1 Z0.6 F5000 ; lift nozzle by 0.6mm
G90 ; use absolute coordinates
G28 X0 ; home X axis
G1 Y119; move Y axis to end position
M84 ; disable motors
M107 ; turn off fan