How to create a real working symbolic link in Windows

I’m very used to unix systems and there it is very common to use symbolic links. Say you mount another machine at /machine2 but want to access some files from it in your home directory on that machine but have them in the home directory on this machine. Just use ln, ln -s /machine2/home/user/file /home/user/file and there is no difference in using file on any machine. This has not been possible in Windows until Vista was released!

Another way to explain it is it is possible to map a remote folder not just into a drive(e.g. Z:) but also onto a folder!

The solution is the new mklink command, this article explains well how to use it!

Tags: ,

Seperate Quick Launch from the taskbar in Vista

I just bought components and built a new PC at home. And I decided to go for Vista because it felt a bit more future-safe… Anyway most worked without a problem but I got really frustrated when I realized I could not create a toolbar with My Computer and put it at the top of the screen. But just found out through some googling that its possible but some what not obvious…

Vista: Move Quick Launch to Side of Screen

Tags: , , ,

Bränna DVDer

Köpte mig en DVD-brännare i veckan som gick. Det blev en MSI DR4-A. Ville testa lite hur den fungerade så jag laddade ned en DVD-image från nätet. Dock lyckades Nero Burning Rom som jag fick med till brännaren inte läsa den .img-fil som det var. Efter lite undersökning hittade jag att följande två freewares klarar dock detta:

ImgTool

DVDDecrypter

Ett annat freeware program som kan komma till nytta är DVDShrink som låter en krympa ihop en film DVD så den passar in på en DVD-R. Afonic DVD Rip Guides kan komma till nytta med.

Alcatel SpeedTouch modem

Nu har äntligen min Scream börjat fungera, den kom igång för innan jul precis men de senaste dagarna har jag upplevt en betydligt sämre tjänst än de första dagarna och tänkte undersöka varför. Fredrik tipsade om att SpeedTouch modemet från Alcatel som jag fick från Bostream kan en hel del så det kanske kunde vara värt o kolla upp om det har någon typ av statistik över linan osv.

Användarmanualen ger information om hur man kommer åt webgränssnittet, men den riktigt intressanta manualen är Command-Line-Interface manualen . CLI reference guiden antyder att den kan samla på sig lite statistik om bandbredd osv.

Ett problem jag stött på är att jag inte kommer åt varken web eller CLI gränssnittet i modemet, får det ej heller att svara på pingar på den default ip-adress den skall ha.

more>

Efter en del undersökningar visade det sig att det var min brandvägg som spökade. Jag hade nämligen turen att Fredrik satt och kodade på en UPnP stack i Java och SpeedTouch modemet stödjer UPnP så med hjälp av Fredriks program kunde jag hitta MAC adress och lite annat gott från modemet. Så här ser svaren ut från det:

=== HTTPMU Recv from: 169.254.229.105:1027
NOTIFY * HTTP/1.1
HOST:239.255.255.250:1900
CACHE-CONTROL:max-age=1800
LOCATION:http://169.254.229.105:80/IGD.xml
SERVER:SpeedTouch 510 4.0.2.0.0 UPnP/1.0 (DG309J50005459)
NT:upnp:rootdevice
USN:uuid:UPnP-SpeedTouch510-1_00-90-D0-8A-05-A0::upnp:rootdevice
NTS:ssdp:alive

Dock verkar inte ip-adressen stämma i URLn för jag fick den att svara på 10.0.0.138 som det står i manualen. Man kan genom CLI få ut rätt mkt intressant information, tex vilken utrustning Bostream har i andra ändan, genom adsl info:

=>adsl info 
 Modemstate      : up 
 Operation Mode    : G.DMT Annex A [POTS Overlay Mode] 
 Channel Mode     : interleaved 
 Number of resets   : 1 
 Vendor (ITU)            Local      Remote 
  Country       :        0f        b5 
  Vendor       :       ALCB       BDCM 
  VendorSpecific   :       0000       544d 
  StandardRevisionNr :        01        01 
                  Downstream    Upstream 
 Margin    [dB]   :        1        12 
 Attenuation [dB]   :        44        28 
 Available Bandwidth         Cells/s      Kbit/s 
  Downstream     :      14339       6080 
  Upstream      :       1962       832 

Transfer statistics Total since power On Cells Kbit Downstream : 2072 878 Upstream : 13384 5674 Current Connection Downstream : 2072 00000878 Upstream : 13384 5674 Errors Received FEC : 3433 Received CRC : 5 Received HEC : 5 Far End Failure No Failure Near end failure No failure Far end failures since reset Loss of frame: 0 failures Loss of signal: 0 failures Loss of power: 0 failures Loss of link: 0 failures Errored seconds: 0 seconds Far end failures last 15 minutes Loss of frame: 0 seconds Loss of signal: 0 seconds Loss of power: 0 seconds Loss of link: 0 seconds Errored seconds: 0 seconds Far end failures current day Errored seconds: 0 seconds Far end failures previous day Errored seconds: 0 seconds Near end failures since reset Loss of frame: 0 failures Loss of signal: 0 failures Loss of power: 0 failures Errored seconds: 3 seconds Near end failures last 15 minutes Loss of frame: 0 seconds Loss of signal: 0 seconds Loss of power: 0 seconds Errored seconds: 3 seconds Near end failures current day Errored seconds: 3 seconds Near end failures previous day Errored seconds: 0 seconds

USB Memory card reader connectivity problems

Some days ago I bought a Mitsumi.com 7in1 Internal Media Drive FA402A to easily store images from my digital camera. Though when I should connect it to the motherboard (ASUS A7V8X) I realized it did not fit physically. Examining the connector more closely revealed that the pinout did not match with the pinout as described in the manual for the motherboard. Calling MicroStore where I bought the reader did not help much. They claimed the reader should work with ASUS motherboards and for sure with MSI motherboards as they had one there working(MS-6596).

more>

I downloaded the MSI 6596 manual to check the pinout and according to the manual it had the exact same pinout as my ASUS motherboard. Strange! After some more calls to MicroStore I finally took the car down to the store bringing the reader with me. It turned out that the manual and the actual motherboard did not match. The motherboard MicroStore had version 20B while the one on MSI’s homepage is only Version 1. So I guess the pinout has changed but not the manuals. Anyway this did not help much. I continued searching the web but did not find any solution that described the strange pinout on the MSI boards, though I found more and more pages indicating how to move cables around in internal USB connectors. Seems to be a common problem to fit internal USB connectors. This page described the colouring most commonly used for internal USB cables and the colouring scheme matched the one on the cable from the reader so maybe that could be a solution. Though I was a bit confused since there were two black cables coming from the reader but checking with an instrument they both were connected to GND. It’s quite easy to to shift around the cables in this kind of connectors so I gave it a try. If you do not know how to do remove and re-insert a cable this page describes how to do it. I moved the cables (one black and the red) that was not in their appropriate position according to my ASUS manual. Also had to move the plug (the one preventing you to put the connector in wrong position) to pin 9. That made the reader fit the connector on my motherboard and it works now!