Nu har äntligen min Scream börjat fungera, den kom igång för innan jul precis men de senaste dagarna har jag upplevt en betydligt sämre tjänst än de första dagarna och tänkte undersöka varför. Fredrik tipsade om att SpeedTouch modemet från Alcatel som jag fick från Bostream kan en hel del så det kanske kunde vara värt o kolla upp om det har någon typ av statistik över linan osv.

Användarmanualen ger information om hur man kommer åt webgränssnittet, men den riktigt intressanta manualen är Command-Line-Interface manualen . CLI reference guiden antyder att den kan samla på sig lite statistik om bandbredd osv.

Ett problem jag stött på är att jag inte kommer åt varken web eller CLI gränssnittet i modemet, får det ej heller att svara på pingar på den default ip-adress den skall ha.

more>

Efter en del undersökningar visade det sig att det var min brandvägg som spökade. Jag hade nämligen turen att Fredrik satt och kodade på en UPnP stack i Java och SpeedTouch modemet stödjer UPnP så med hjälp av Fredriks program kunde jag hitta MAC adress och lite annat gott från modemet. Så här ser svaren ut från det:

=== HTTPMU Recv from: 169.254.229.105:1027
NOTIFY * HTTP/1.1
HOST:239.255.255.250:1900
CACHE-CONTROL:max-age=1800
LOCATION:http://169.254.229.105:80/IGD.xml
SERVER:SpeedTouch 510 4.0.2.0.0 UPnP/1.0 (DG309J50005459)
NT:upnp:rootdevice
USN:uuid:UPnP-SpeedTouch510-1_00-90-D0-8A-05-A0::upnp:rootdevice
NTS:ssdp:alive

Dock verkar inte ip-adressen stämma i URLn för jag fick den att svara på 10.0.0.138 som det står i manualen. Man kan genom CLI få ut rätt mkt intressant information, tex vilken utrustning Bostream har i andra ändan, genom adsl info:

=>adsl info 
 Modemstate      : up 
 Operation Mode    : G.DMT Annex A [POTS Overlay Mode] 
 Channel Mode     : interleaved 
 Number of resets   : 1 
 Vendor (ITU)            Local      Remote 
  Country       :        0f        b5 
  Vendor       :       ALCB       BDCM 
  VendorSpecific   :       0000       544d 
  StandardRevisionNr :        01        01 
                  Downstream    Upstream 
 Margin    [dB]   :        1        12 
 Attenuation [dB]   :        44        28 
 Available Bandwidth         Cells/s      Kbit/s 
  Downstream     :      14339       6080 
  Upstream      :       1962       832 

Transfer statistics Total since power On Cells Kbit Downstream : 2072 878 Upstream : 13384 5674 Current Connection Downstream : 2072 00000878 Upstream : 13384 5674 Errors Received FEC : 3433 Received CRC : 5 Received HEC : 5 Far End Failure No Failure Near end failure No failure Far end failures since reset Loss of frame: 0 failures Loss of signal: 0 failures Loss of power: 0 failures Loss of link: 0 failures Errored seconds: 0 seconds Far end failures last 15 minutes Loss of frame: 0 seconds Loss of signal: 0 seconds Loss of power: 0 seconds Loss of link: 0 seconds Errored seconds: 0 seconds Far end failures current day Errored seconds: 0 seconds Far end failures previous day Errored seconds: 0 seconds Near end failures since reset Loss of frame: 0 failures Loss of signal: 0 failures Loss of power: 0 failures Errored seconds: 3 seconds Near end failures last 15 minutes Loss of frame: 0 seconds Loss of signal: 0 seconds Loss of power: 0 seconds Errored seconds: 3 seconds Near end failures current day Errored seconds: 3 seconds Near end failures previous day Errored seconds: 0 seconds